Ako sa pripraviť na pôrod?

Môže byť Váš sprievodca tehotenstvom a prípravou na pôrod. Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry. Prebieha intenzívnou formou jeden deň.

Ako sa pripraviť na pôrod?

Kurz je určený pre tehotné maminy alebo páry, ktorí majú do pôrodu kratší čas. Prebieha intenzívnou formou a je súčasťou nášho štvortýždňového kurzu, ktorý môžete absolvovať celý, alebo si vybrať len jeden deň.

Počet párov je obmedzený na 8, aby bolo napriek skráteniu času dostatok priestoru na všetky otázky. Je vhodné absolvovať kurz medzi 20 a 32 týždňom tehotentstva. Kurz môže byť svojou časovou dotáciou pre ženy v poslednom štádiu tehotenstva náročný.

Kurz je interaktívny – zameraný nielen na informácie, ale aj na spoznávanie seba navzájom, praktické zručnosti si môžete vyskúšať na bábikách. Všetky informácie získate aj v písomnej podobe, aby ste sa k nim kedykoľvek mohli vrátiť.

Termín kurzu: 19. 6. 2018

Program kurzu (17:00-21:00)

  1. Príprava na pôrod – posledných 6 týždňov pred pôrodom, 17:00 – 18:20
    žena v pokročilom tehotenstve: psychično – fyzično; čo by ste mali naplánovať, vedieť, nachystať… prirodzená príprava na pôrod a dojčenie
  2. Pôrod. 18:30 – 20:00
    ako pôrod začína, kedy ísť do pôrodnice, príjem, čo sa deje pri pôrode v I., II. a III. dobe pôrodnej, podpora bondingu na pôrodnej sále, aký význam má bezprostredný kontakt medzi mamičkou a bábätkom
  3. Prirodzené zvládanie bolesti pri pôrode, 20:10 – 21:00
    úľavové techniky a polohy počas I. a II. doby pôrodnej, úloha partnera pri pôrode, prirodzené metódy tíšenia bolesti, úloha dýchania, ako spolu zvládnuť pôrod…

Cena:

39 € – pre tehotnú, účasť partnera je vítaná, nie je podmienkou a je zadarmo.

Kurzy sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka.

Kto vás bude sprevádzať kurzom:

Mgr. Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka a dula.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne, ktoré uhradia zálohu v stanovenom termíne. Tento poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzu a je nevratný.
V prípade, že na kurz nastúpite, ale ho nedokončíte, poplatok za neabsolvovanú časť nevraciame. Ďakujeme, že chápete, že v takom prípade už nemôžeme Vaše miesto obsadiť náhradníkom.
Partnerom sa pre účely našich kurzov rozumie otec dieťaťa, ktorý má byť pri pôrode.
Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

You may also like...