Category: Problémy v škôlke a v škole

Nástup dieťaťa do škôlky či školy je významný míľnik. Ako sa naň pripraviť? Ako zvládnuť počiatočné problémy s adaptáciou či s učením?

Školská zrelosť

Čo to vlastne znamená, že dieťa je dobre pripravené na školu? Aké sú fyzické a psychické faktory školskej zrelosti? Ako by malo vyzerať dieťa zrelé na školu, čo všetko má zvládnuť v samoobsluhe, fyzicky, psychicky, sociálne,...