Kategória: Úzkosť a strach

Úzkosť u detí – ako deti vnímajú svet, aké situácie môžu vnímať ako zaťažujúce, stresujúce (príchod do nového kolektívu, neznáme situácie, verejné vystúpenia, obavy zo zlyhania…) a ako sa ich úzkosť môže prejaviť. Detský strach a ako pomôcť dieťaťu ho zvládnuť.