Cenník psychoterapie

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.
Pred návštevou ambulancie je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Individuálna psychoterapia, liečebno-pedagogická intervencia:

Cena za 1 stretnutie (50 min.): 30 €

Cena za 1 stretnutie (50 min.) v čase od 18:00 do 21:00: 40 €

Párová psychoterapia

Cena za 1 stretnutie (90 min.): 50 €

Emailové poradenstvo

20€ /odpoveď

Skupinová psychoterapia

(6-10 osôb)

Cena za 1 skupinové stretnutie (90 min.): 10 € / osoba / hod.

Cenník ostatných služieb CPR Kvapka

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena psychoterapie sa stanovuje dohodou medzi klientom a terapeutkou. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky.

You may also like...