Cenník služieb CPR Kvapka

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Pred návštevou ambulancie je potrebné sa vopred objednať telefonicky alebo mailom.

Individuálna psychoterapia s deťmi a dospelými, psychologické poradenstvo, liečebno-pedagogická intervencia, konzultácie pre rodičov:

Cena za úvodné stretnutie (cca 90 min.): 50 €

Cena za 1 stretnutie (50 min.): 35 €

Cena za 1 stretnutie (50 min.) v čase od 18:00 do 21:00: 45 €

Párová psychoterapia

Cena za 1 stretnutie (90 min.): 50 €

Skupinová psychoterapia

(6-10 osôb)

Cena za 1 skupinové stretnutie (90 min.): 10 € / osoba / hod.

Komplexná psychodiagnostika

Cena za hodinu práce s dideťaťom / rodičom: 35 €

Diagnostika školskej spôsobilosti:   130€.  Táto cena zahŕňa diagnostiku (v trvaní cca 3 hodiny), rozhovor s rodičmi,  záverečnú správu.

V prípade potreby kompletnej psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky (pri podozrení na poruchy učenia, poruchy pozornosti) je cena cca 160€. Táto cena zahŕňa úvodný anamnestický rozhovor s rodičmi, diagnostiku, rozhovor s rodičmi po diagnostike (v trvaní 50 minút). Ak si zákonný zástupca želá správu, jej vypracovanie je spoplatnené sumou 40€.

Iné:

Emailové poradenstvo: 20€ /odpoveď

Individuálna príprava na pôrod: 25€ / hodina

Individuálna príprava na dojčenie: 25€ / hodina

Individuálne konzultácie pre rodičov malých bábätiek (starostlivosť o bábätko, problémy s dojčením, spánok dieťaťa, stravovanie …) 30€ / hodina, po 17:00 35€ / hodina, cez víkendy a sviatky 40€ / hodina. Pri konzultácii v domácom prostredí je k základnej sume účtovaný poplatok + 20€ (dojazdné).

Písomná správa (vyjadrenie): 40 €

Lektorské služby a prednášky: cena dohodou

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena sa stanovuje dohodou medzi klientom a terapeutkou. Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky.

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

You may also like...