Čo je to kyberšikanovanie?

Kyberšikanovannie je šikanovanie, teda má všetky základné znaky šikanovania: jasný úmysel ublížiť druhému, nepomer síl, incidenty sa opakujú. Jedná sa o druh šikanovania, ktoré sa deje prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (internet, mobil).

Medzi šikanovaním a kyberšikanovaním je rozdiel, a to: kyberšikanovanie nemá časové a priestorové obmedzenie, rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku, páchatelia môžu zostať v anonymite. Ďalej kyberšikanovanie ľahšie prekoná rozdiely a používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie.

Čo všetko môže byť kyberšikanovanie?

 • Urážanie a nadávanie.
 • Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie.
 • Zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí.
 • Šírenie osobných informácií alebo klebiet.
 • Vylúčenie zo skupiny.
 • Krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín.
 • Kybernetické prenasledovanie (Cyberstalking).

Na kyberšikanu vás ako rodičov môže upozorniť, že dieťa:

 • nečakane prestane používať počítač,
 • sa zdá nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile,
 • sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača,
 • nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí, uniká do choroby,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači,
 • uzatvára sa pred rodinou a priateľmi, a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,
 • uniká do sveta fantázie, počítačových hier.

Tieto signály nenechajte nepovšimnuté. Ak sa vám s dieťaťom nepodarí hovoriť, vyhľadajte odborníka.

Jana Lednická

Môže sa Vám ešte páčiť...