Diagnostika porúch autistického spektra

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

Od r. 2020 preto v našej ambulancii poskytujeme klientom aj diagnostiku porúch autistického spektra. Používame štandardné, najnovšie metódy (ADOS-2, ADIR), na ktoré sú naše pracovníčky vyškolené príslušnými kurzami.

Postup pri diagnostike porúch autistického spektra (orientačný)

  1. Rodič/zákonný zástupca kontaktuje naše pracovisko mailom (info@dietaaja.sk) alebo telefonicky (0903769708). Následne zasielame mailom možný termín diagnostiky a dotazníky, ktoré treba vyplniť a odoslať späť na adresu ambulancie.
  2. Nasleduje stretnutie s rodičmi, na ktorom na základe vyplnených dotazníkov realizujeme anamnestický rozhovor. Toto stretnutie trvá pomerne dlho (2 – 3 hodiny), pre celý diagnostický proces je veľmi dôležité venovať sa rôznym oblastiam v životnej histórii dieťaťa.
  3. Diagnostické stretnutie s dieťaťom (podľa veku dieťaťa je pri ňom prítomný aj rodič). Toto stretnutie je nahrávané na kamerový záznam a slúži pre následný rozbor. Trvá cca 45 – 75 minút.
  4. Vyhodnotenie záznamu, príprava správy a odporúčaní. Tento proces je náročný na čas, preto rodič nedostane správu v deň diagnostiky dieťaťa, ale neskôr (najneskôr do 30 dní).
  5. Konzultácia výsledkov vyšetrenia a odporúčaní, odovzdanie správy rodičovi.

Proces diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky je časovo náročný. Konzultácie a diagnostika dieťaťa prebiehajú v našej ambulancii a v prípade potreby konzultujeme výsledky s inými odborníkmi, najmä pedopsychiatrom, logopédom, či neurológom.

Rodičia od nás po diagnostike získajú podrobnú správu, i s odporúčaniami na ďalší postup.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa platného cenníka ambulancie.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie získané od rodičov, ako aj nahrávka vyšetrenia dieťaťa, sú súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a pracovníčky ambulancie sú viazané mlčanlivosťou. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Môže sa Vám ešte páčiť...