Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop s Barborou Kuchárovou. Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu.

Domáce násilie – jeho podstata a prevencia

Centrum pre rodinu Kvapka si Vás dovoľuje pozvať na workshop

s Barborou Kuchárovou

Obsah:

Tento workshop účastníkom/čkam ponúka základnú orientáciu v dynamike násilia medzi blízkymi osobami, ako i identifikáciu rizikových a protektívnych faktorov tohto javu. Lektorka sa bude zameriavať na identifikáciu skutočnej obete domáceho násilia, ako i na spôsob a limity poskytnutia krízovej intervencie viktíme.

Pozornosť bude venovaná samotným fázam tohto procesu s ohľadom na jeho kulminujúci efekt. Prezentovaná bude i základná typológia obetí a páchateľov domáceho násilia. Dôraz bude kladený na vzájomnú závislosť medzi páchateľom a obeťou ako i na vplyv domáceho násilia na širšie sociálne prostredie.

Lektor: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.

psychologička,terapeutka, trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog

Pre koho je cyklus určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci/pracovníčky, pedagógovia/pedagogičky, ľudia z pomáhajúcich profesií.

Termín: 11. – 12. 4. 2018

(14 hodín vzdelávania)
11. 4.   9:00 – 18:00

12. 4.   8:30 – 15:00

Organizačne:

Do kurzu bude prijatých maximálne 16 účastníkov/čiek, workshop sa bude konať, ak sa záväzne prihlási 10 osôb.
Kurz bude prebiehať v CPR Kvapka – Polianky 5, Dúbravka, Bratislava.

Cena: 90 €  (od 9/2018 cena 95€ )

Zahŕňa: lektorné, základný materiál, prenájom miestnosti, organizáciu a asistenciu, náklady spojené s akreditáciou Komory psychológov. V cene nie je zahrnutá strava, cestovné, nocľah.
Kávu, čaj a drobné občerstvenie budete mať k dispozícii. V priestore je tiež na využívanie varná kanvica, mikrovlnka, chladnička, riady a príbory.

Akreditácia:

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 14 kreditmi.  Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity za poplatok stanovený Komorou psychológov (tento poplatok sa hradí zvlášť, 7 EUR).

Prihlásenie:

Mária Kopčíková – kopcikova@dietaaja.skPri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.

Kto je Barbora Kuchárová

Rodená Bratislavčanka. Po štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začala v roku 1995 pracovať ako profesionálna psychologička.
Dnes sa živí ako súkromná psychologička, terapeutka a učí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava.
Od roku 1993 robí s užívateľmi drog a je trénerka Rady Európy v oblasti redukcie požívania drog. Domácemu násiliu sa venuje od roku 1995, je zakladajúcou členkou organizácie Pomoc ohrozeným deťom.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

You may also like...