Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula
Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s pôrodom – reprodukčným zdravím.

Mgr. Hana Celušáková (1975)

Som klinická psychologička, psychoterapeutka a certifikovaná dula.

Špecializačnú skúšku z klinickej psychológie som zložila v r. 2003, absolvovala som základný psychoterapeutický výcvik (PCA – Person Centered Approach) a pokračujem vo vzdelávaní v psychoterapii. Od roku 2009 som zapísaná v zozname psychoterapeutov SPS.

Mám skončený dlhodobý výcvik v arteterapii pod vedením B. Albricht a S. Šickovej.

Mám licenciu na výkon praxe v odbore klinická psychológia a psychoterapia od SKP.

Som odbornou garantkou Centra pre rodinu Kvapka v odbore klinická psychológia a psychoterapia.

Prispievala som na portál www.tehotenstvo.rodinka.sk,  som spoluatorkou Prieskumu podpory dojčenia v SR a spoluatorkou a odbornou garantkou projektu Sprievodca pôrodnicami.

Najčastejšie okruhy práce:

  • psychoterapia pre dospelých
  • príprava na pôrod a rodičovstvo, aj v špecifických situáciách ako je príprava na vaginálny pôrod po cisárskom reze (VBAC), pôrod po predchádzajúcej negatívnej skúsenosti, strate dieťatka…
  • psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím
  • podpora rodičovských kompetencií v súvislosti s pôrodom a dojčením, starostlivosťou o dieťa
  • vyrovnávanie sa so skutočnosťou, že máme „iné“ dieťa
  • konfliktné vzťahy a ťažkosti v komunikácii s inými, hlavne v blízkych vzťahoch
  • nedostatok sebavedomia, nespokojnosť so sebou, hanblivosť, aj v súvislosti s návratom do práce po materskej a rodičovskej dovolenke
  • smútok, strata milovanej osoby

Kontakt

mail: celusakova@dietaaja.sk

mobil: 0903 79 77 58
(volajte prosím cez pracovné dni v čase medzi 9.00 a 16.00., ak nebudem dvíhať pošlite mi prosím SMS a ja sa vám ozvem naspäť)

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

V rokoch 1998 – 2003 som pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku, venovala som sa liečbe drogovo závislých mladistvých, gerontopsychiatrickým pacientom ako aj práci s dospelou klientelou (psychotickými pacientmi, alkoholikmi).

V rokoch 2008 – 2013 som spolupracovala s portálom www.rodinka.sk, v rokoch 2010-11 ako šéfredaktorka.

Od roku 2010 do roku 2016 som sa spolupodielala ako autorka a odborná garantka na projekte Sprievodca pôrodnicami.

Od roku 2006 pracujem v Centre pre rodinu Kvapka, prevažne sa zameriavam na podporu rodičovských kompetencií nastávajúcich rodičov, vediem kurzy prípravy na pôrod a rodičovstvo pre tehotné a ich partnerov, sprevádzam rodičky počas pôrodu ako dula, podporujem novú rodinu. Spolupodielala som sa na projekte Štart do práce po materskej dovolenke.

Psychoterapeuticky sa venujem ženám, ktoré sa vyrovnávajú s psychickými komplikáciami v súvislosti s pôrodom – reprodukčným zdravím.

Od roku 2015 som začala postgraduálne štúdium na LF UK.

You may also like...