Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.

20Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na pokračovací workshop Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie II. pod vedením M. Zimányovej.

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie II

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA.

Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov v zásadách poskytovania krízovej intervencie, je pokračovaním workshopu Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. zopakovanie teórie traumy a manažment stresu
  2. situačné hry – nadviazanie kontaktu, stabilizácia klienta KI, odhad situácie, vytvorenie štruktúry, práca s informáciami
  3. modelové situácie
  4. krízová intervencia s deťmi
  5. kazuistiky

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Podmienkou účasti je absolvovanie workshopu Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie.

Termín a miesto konania:

18. 3. 2020    (9:00 – 17:00 – 8 vyučovacích hodín)  môžete sa prihlásiť

27. 5. 2020    (9:00 – 17:00 – 8 vyučovacích hodín)   tento termín je už plne obsadený, môžete sa prihlásiť ako náhradník/čka. Ďalší termín pripravujeme na jeseň 2020.

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena: 70

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie. Za kredity SKP sa poplatok hradí zvlášť (6€).
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Akreditácia:

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (6€). 

Kto je Miroslava Zimányiová:

Mgr. Miroslava Zimányiová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka s dospelými klientmi.
V rokoch 2009 – 2012 absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, organizovanom neziskovou organizáciou Modrý Anjel, n.o, a tiež dvojročný tréning trénerov v rámci projektu Európskej federácie psychologických spoločností (EFPA) vo Viedni.
Zastupuje Slovensko v špeciálnej pracovnej skupine pre krízu, traumu a nešťastie, ktorá vznikla v rámci EFPA.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu.

Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

You may also like...