Náš predškolák

Tento workshop je určený rodičom budúcich prváčikov. Ak sa pýtate, čo môžete spraviť pre dobrý začiatok v škole, ako sa pripraviť, čo nakúpiť, čo docvičiť – proste ako najlepšie využiť čas do nástupu do školy, tento kurz je práve pre vás!

Máme doma predškoláka:

V januári – februári pôjdete s vašim dieťatkom na zápis, kúpite školskú tašku, celé prázdniny budete odpovedať na nedočkavé otázky, kedy už bude TÁ ŠKOLA a potom to vypukne.

Väčšina detí sa do školy teší, rodičia sa ich snažia motivovať. Tušia, že to bude iné, než v škôlke, ale zrejme si to úplne nevedia predstaviť.

Aby naše deti prešli týmto prechodom od hrania sa k učeniu plynule a bez väčších problémov, mohli by sme im ako rodičia pomôcť, pripraviť ich na to, urobiť si taký predškolácky tréning.

Nemáme na mysli tréning ranného vstávania, rýchleho raňajkovania či obliekania (i keď aj to by niekedy stálo za námahu), ale prípravu dieťatka na prácu v škole.

Prečo sa s dieťaťom pripravovať na školu?

Tempo, ktorým v dnešnej dobe beží práca v prvom ročníku, je vysoké a niekedy stačí „nestíhať“, a môžu sa prejaviť väčšie problémy (dieťa síce píše pekne, ale pomaly, nestíha sledovať aj svoju ruku, aj to, čo hovorí pani učiteľka … ).

Preto je vhodné robiť priebežnú prípravu v domácom prostredí, ako hru, nie zamerať sa na výkon, aby si dieťatko počas predškoláckeho roku zvykalo na väčšiu záťaž, rýchlejšie tempo a rozmanitosť zadaní.

Príprava v MŠ je častokrát limitovaná počtom detí v triede, ako aj rôznych vekovým zoskupením detí. Predsa len – doma dokážete urobiť ešte viacej.

Obsahová náplň workshopu:

  • Vývinové zákonitosti (na čo je dieťa pripravené a na čo nie).
  • Čo by dieťa malo vedieť pred vstupom do školy (v rôznych oblastiach).
  • Ako môžem pomôcť môjmu dieťaťu rozvíjať jednotlivé oblasti.
  • Čo môžem urobiť, ak mám podozrenie na nedostatky v jednotlivých oblastiach – intenzívna práca s dieťaťom v predškolskom veku.
  • Praktické pomôcky – musím nechať v obchode „majland“? (nemusíte!)

Kto vás bude sprevádzať workshopom:

Mgr. Mária Kopčíková

Psychologička, ktorá pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Jej záujmom je, okrem iného, problematika predškolského a mladšieho šk. veku.

S jej príspevkami na túto tému sa môžete stretnúť aj na portáli rodinka.sk

Pre koho je workshop určený

Pre rodičov detí vo veku od 5-7 rokov, ktoré nastupujú v septembri do školy, resp. ktoré majú odloženú šk. dochádzku, ale aj pre všetkých rodièov, ktorí chcú svoje dieťa včas na vstup do školy pripraviť.

Kde a kedy?

Termín konania: 4. december 2014 (15:30 – 19:30)

Miesto konania: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Polianky 5.

Maximálny počet účastníkov: 12

Prihlášky:

Mailom: kopcikova@dietaaja.sk

Na základe vašej prihlášky Vám pošleme dalšie informácie ako ku platbe za workshop, tak aj k organizácií workshopu samotného. Do prihlášky uvedte prosím „Prváci“.

Cena workshopu:

30 Eur (pri účasti 2 členov rodiny 45 EUR). V cene je pracovný materiál, drobné občerstvenie, projekčná technika, lektor.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne, ktoré zaplatia kurzovné v stanovenom termíne. Táto suma je nevratná a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

You may also like...