Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

Online intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Workshop bude viesť  Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých.

Čo môžete očakávať?

Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní kontraktu, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešenia konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách.

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emocionálnej atmosféry v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové. Karty samotné nie sú súčasťou vzdelávania a poplatku zaň – záujemcovia si ich kupujú osobitne. Pred workshopom nie je potrebné ich mať zakúpené.

Po ukončení workshopu dostanú účastníci osvedčenie o účasti.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky, psychoterapeutov/ky, psychiatrov/čky, špeciálnych, či sociálnych pedagógov/čky, pracovníkov a pracovníčky krízových centier, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.  Maximálny počet účastníkov je 12. 

Termín a spôsob konania:

Termín:      11. 1. 2022        9:00 – 16:00   obsadené

Ďalší termín plánujeme začiatkom júla a aktuálne registrujeme prihlášky záujemcov. Keď bude zrejmý termín (cca koncom mája), bude prihláseným záujemcom ponúknutý prednostne.

Workshop realizujeme pomocou aplikácie ZOOM (je to interaktívny spôsob, účastníci sa navzájom vidia, počujú, môžu klásť otázky, je možné sledovať videá a prezentáciu). Účastníci dostanú vopred handouty, ktoré ich môžu sprevádzať workshopom, aby šetrili čas a mohli svoju sústredenú pozornosť venovať výkladu lektorky a nie písaniu poznámok. Lektorka je pripravená pracovať s kartami aj na diaľku, takže počas workshopu účastníci prejdú 3 sebaskúsenostné aktivity.

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop. Následne dostanete mailom aj potvrdenie o účasti na workshope.

Cena: 85€ 

Cena zahŕňa lektorné, organizačné a komunikačné náklady, prezentáciu v .pptx.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.:

Je absolventkou FiFUK a PVŠ v Bratislave. Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu, ktorú získala v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Absolvovala výcvik skupinovej krízovej intervencie na školách v prípadoch prírodnej katastrofy, smrti učiteľa a žiaka, teroristického útoku, autonehody a hromadného nešťastia.

V súčasnosti sa venuje individuálnej aj skupinovej krízovej intervencii, terapii traumy detí, paliatívnej starostlivosti a sprevádzaniu detí a rodín po strate člena rodiny. Pracuje aj v CPPPaP.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Môže sa Vám ešte páčiť...