Paliatívna starostlivosť

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Paliatívna starostlivosť. Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby som si ako pomáhajúci uvedomil svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

Paliatívna starostlivosť – workshop

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na workshop:

Workshop bude viesť Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička, certifikovaná Gestalt terapeutka a akreditovaná supervízorka.

Paliatívna starostlivosť

Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme si ako pomáhajúci uvedomili svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

Úvod do témy – vymedzenie pojmov, história paliatívneho hnutia.

Pacient / klient paliatívnej starostlivosti – životné zmeny, potreby, identita.

Sprevádzanie a komunikácia v paliatívnej starostlivosti – špecifiká, „signály z hĺbky“, podmienky sprevádzania, starostlivosť o seba.

Eutanázia vs. paliatívna starostlivosť, smútenie, smútkové poradenstvo – vnímanie smrti, zabudnutý význam rituálov.

Úloha psychológa v tíme paliatívnej starostlivosti.

Práca s dobrovoľníkmi v paliatívnej starostlivosti.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Odporúčanie: Paliatívna starostlivosť je miestom podpory kvality života do posledného výdychu a ľudskej prítomnosti v nádeji i smútení. Je miestom účasti na živote sprevádzaných. Je oblasťou, ktorá láka pomôcť naplniť potreby jej klientov, zároveň vzbudzuje rešpekt jedinečnosťou prežívania konca života. V ponúkanom workshope budeme hovoriť o prežívaní choroby a smrti, aj o strate a smútku. Nie je možné, aby sme sa v procese výuky nekonfrontovali s vlastnou smrteľnosťou, či so smrťou našich blízkych. Odporúčam preto zvážiť účasť záujemcom, ktorí v ostatných 3 rokoch zažili úmrtie blízkeho príbuzného či priateľa, prípadne tým, ktorí bojujú s vlastným závažným ochorením alebo sa aktuálne starajú o blízkeho so závažným ochorením. .

Stretnutie je akreditovaný Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi.

Termín a miesto konania: 1. 12. 2017 v Centrum pre rodinu Kvapka

(9:00 – 18:00 – 8 hodín)

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

55 € (pri prihlásení a uhradení poplatku do 10. 11. 2017), potom 60€.

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie.
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Kontakt pre prihlásenie:

Mária Kopčíková: kopcikova@dietaaja.skUzávierka prihlášok je 15. 11. 2017. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Čítajte pozorne prosím: Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.  V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Kto je Mária Hatoková:

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity a v roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školila v rámci školiaceho tímu pri Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pracujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba pôsobiacej v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2006 podieľa na vzdelávaní a supervízii dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu ďalších zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

You may also like...