Prihlasovanie na kurzy pre tehotné / rodičov

Na prihlásenie na kurz zašlite prosím na mail info@dietaaja.sk nasledovné údaje:

Meno:

Priezvisko:

Očakávaný termín pôrodu / dátum narodenia dieťaťa:

O aký typ kurzu máte záujem?

Termín vybraného kurzu:

Kontaktné údaje:

Váš email:

Váš telefonický kontakt:

Pre účely prihlásenia na kurz Filiálna terapia uveďte prosím vaše fakturačné údaje.

Odoslaním mailu na uvedenú adresu zároveň vyslovujete súhlas s nasledovným:

Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnuté, bez údajov nie je možné službu poskytnúť. Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR poskytnete, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.