Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Ako nevyhorieť pri pomáhaníVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťSkupinové supervízne stretnutieIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenos

Zvoľte termín vybraného kurzu:
12. 3. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jeseň 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
6. 3. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
24. – 25. 1. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jeseň 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
24. - 25. 4. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jeseň 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
5. - 6. 6. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
27. - 28. 3. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
Informujte ma o najbližšom termíne
Zvoľte termín vybraného kurzu:
1. 2. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
Informujte ma o najbližšom termíne
Zvoľte termín vybraného kurzu:
23. 5. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:


Kontaktné údaje


Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.