Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


Online Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Základy krízovej intervencieVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenosPoruchy autistického spektra – úvod

Zvoľte termín vybraného kurzu:
7. - 8. 9. 2020 - online workshop - ako náhradník/čka17. - 18. 12. 2020 - online workshop
Zvoľte termín vybraného kurzu:
19. 11. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
22. 10. 20204. 12. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
26.-27. 11. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
akt. nemá termín
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemá termín
Zvoľte termín vybraného kurzu:
14. -15. 10. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
17. - 18. 9. 2020-ako náhradník/čka
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jar 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
4. 11. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
5. 10. 2020 - ako náhradník/čka12. 10. 2020 - ako náhradník/čka11. 1. 2021
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
11. - 12. 11. 2020


Kontaktné údaje


Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.