Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


  ánonie


  Online Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťouVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenosPoruchy autistického spektra – úvod

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  jeseň 2021
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  25. 6. 2021 - ako náhradník/čka9. 7. 2021 - ako náhradník/čka
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  8. 9. 2021
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  28.-29. 10. 2021
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  9. 6. 2021 - obsadené
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nepripravujeme
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  4. - 5. 10. 2021
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  21. 9. 2021
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  október 2021


  Kontaktné údaje


  Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


  Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

  Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.