Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Ako nevyhorieť pri pomáhaníVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťSkupinové supervízne stretnutieIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenos

Zvoľte termín vybraného kurzu:
19. 6. 201923. 10. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
20. 11. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
január 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
12. 6. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
24. - 25. 6. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
6. - 7. 11. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
5. - 6. 6. 2019
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jar 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
23. 5. 2019 ako náhradník/čka13. 6. 2019 ako náhradník/čka
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020


Kontaktné údaje


Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.