Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


  Online Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Základy krízovej intervencieVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenosPoruchy autistického spektra – úvod

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  11. a 13. 11. 2020 - online workshop - ako náhradník26. - 27.11. 2020 - online workshop - ako náhradnik3. - 4.12. 2020 - online workshop - ako nahradnik17. - 18. 12. 2020 - online workshop - ako náhradnik21. - 22. 1. 2021 - online workshop
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  19. 11. 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  momentálne len online
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  26.-27. 11. 2020 - online
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  30. 11. 2020 - online - ako náhradník/čka11. 1. 2021- ako náhradník/čka
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  11. - 12. 11. 2020 - online


  Kontaktné údaje


  Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


  Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

  Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.