Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


Základy krízovej intervencieKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Ako nevyhorieť pri pomáhaníVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenosPoruchy autistického spektra – úvod

Zvoľte termín vybraného kurzu:
26. 2. 202022. 4. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
18. 3. 202027. 5. 2020-ako náhradník
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
1.-2. 7. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
22. 1. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemá termín
Zvoľte termín vybraného kurzu:
29. - 30. 4. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
25. - 26. 3. 2020 - ako náhradník
Zvoľte termín vybraného kurzu:
jar 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
5. 3. 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
27. 4. 2020 - ako náhradník27. 2. 2020 - ako náhradník
Zvoľte termín vybraného kurzu:
aktuálne nemáme termín, cca 2020
Zvoľte termín vybraného kurzu:
23. - 24. 4. 2020


Kontaktné údaje


Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.