Skupinové supervízne stretnutie

Centrum pre rodinu Kvapka v spolupráci s PCA Inštitútom Ister Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie s klinickým psychológom, psychoterapeutom a supervízorom Martinom Milerom.

Skupinové supervízne stretnutie

Centrum pre rodinu Kvapka

Vás pozýva na skupinové supervízne stretnutie

s klinickým psychológom, psychoterapeutom a supervízorom Martinom Milerom

Čo môžete očakávať?

Zámerom je poskytnúť supervidovaným (psychológovia, terapeuti) možnosť rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý sa im snaží v rozhovore pomôcť ujasniť si, čo je v ich praxi dobré, čo funguje, kde sú riziká a čo by sa mohlo zmeniť. Každý profesionál potrebuje vedieť, čo robí s klientmi (a/alebo kolegami), prečo to robí, ako to robí a či je to efektívne. Potrebujeme sebareflexiu. Počas skupinovej supervízie sa vytvára bezpečný a tvorivý priestor pre profesionálny rast supervidovaných.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, pre absolventov PCA výcvikov, ktorí „zbierajú“ supervízne hodiny.

Termín a miesto konania:

28. 6. 2018, štvrtok
(9:00 – 18:00 – 8 hodín)

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

55 EUR

Zahŕňa náklady na lektora, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, organizačné zabezpečenie.
Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Kontakt pre prihlásenie:

Mária Kopčíková: kopcikova@dietaaja.sk, 0903/ 76 97 08

Čítajte pozorne prosím: Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.  V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Kto je Martin Miler

Martin MilerMgr. Martin Miler (nar. 1973)- psychológ, psychoterapeut, supervízor. Štúdium psychológie ukončil v roku 1998. Z klinickej psychológie atestoval v roku 2003, od r. 2005 je zapísaní v zozname psychoterapeutov Slovenska. Ako psychológ pracoval na psychiatrickej klinike UNB Ružinov a v Poliklinike pre deti a dorast na Vajnorskej ul. v Bratislave.
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA ukončil v roku 2001, priebežne absolvuje výcvik v KIP. V súkromnej praxi pôsobí od r. 2004. Školí a superviduje pre Ister inštitút. Je prezidentom Slovenskej komory psychológov.

You may also like...