Štvortýždňový kurz

Pozývame Vás na stretnutia, ktoré Vám pomôžu získať prehľad a istotu v príprave na pôrod a príchod bábätka. Okrem praktických rád sa Vám pokúsime sprostredkovať jedinečnosť tejto životnej etapy a umožniť možno trocha viac spoznať samých seba i seba navzájom. Tento kurz prebieha štyri týždne a koná sa len výnimočne, raz do roka, na prelome júna a júla.

Môže byť Váš sprievodca tehotenstvom, prípravou na pôrod a šestonedelím.

Budeme pravidelne stretávať tri (až štyri) hodiny, v stabilnej zostave, na rovnakom mieste. Na  stretnutie o pôrode a dojčení zavoláme aj partnerov.

Postupne preberieme všetky dôležité témy, ale pokúsime sa tiež zodpovedať Vaše konkrétne otázky. Zostane čas aj na zdieľanie pocitov, nie len tých radostných, ale aj obáv, o ktorých sa nie vždy hovorí.

Kurz je interaktívny – zameraný nielen na informácie, ale aj na spoznávanie seba a získavanie praktických zručností, ktoré si môžete vyskúšať na bábikách. Všetky informácie získate aj v písomnej podobe, aby ste sa k nim kedykolvek mohli vrátiť.

Stretnutia budú prebiehať štyri týždne, tri (až štyri) hodiny s prestávkou podľa potreby, od 17:00/18:00 do 20:00 – 21:00. Kurz sa uskutoční len pri minimálnom počte prihlásených záujemkýň (4).

Termín kurzu:   15. 5. – 5. 6. 2018 (obsadené) a  19. 6. – 9. 7. 2018

Môžete sa prihlásiť. Pokiaľ máte termín pôrodu skôr, možno vaše predstavy naplní naša ponuka intenzívnych kurzov.

Cena kurzu je 110 EUR, účasť partnera nie je podmienkou a je zadarmo.
Kurzy sa konajú v Centre pre rodinu Kvapka.

Kto vás bude sprevádzať kurzom:

Mgr. Mária Kopčíková

Poradenská psychologička a laktačná poradkyňa.

Mgr. Hana Celušáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka a dula.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze:

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne, ktoré zaplatia v stanovenom termíne zálohu 20 EUR. Táto záloha je nevratná. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. V prípade neukončenia kurzu a vymeškania 2 a viac stretnutí zo zdravotných dôvodov, po predložení lekárskeho potvrdenia a po dohode, je možné nevyčerpanú časť presunúť na niektorý iný z našich kurzov.

Program stretnutí:

 1. Príprava na pôrod, pôrod a prirodzené metódy zvládanie bolesti pri pôrode – účasť partnerov vítaná – 15. 5. 2018;  19. 6. 2018 (utorok – 17:00-21:00)
  žena v pokročilom tehotenstve: psychično – fyzično; čo by ste mali naplánovať, vedieť, nachystať; prirodzená príprava na pôrod, ako pôrod začína, kedy ísť do pôrodnice, príjem, čo sa deje pri pôrode v I., II. a III. dobe pôrodnej, prirodzené zvládanie bolesti, úlavové techniky a  úloha partnera pri pôrode…
 2. Môj pôrod a šestonedelie – 22. 5. 2018; 26. 6. 2018 (utorok – 17:00-21:00)
  všetko, čo by ste sa ešte potrebovali spýtať k pôrodu, čo si zobrať do pôrodnice, organizácia šestonedelia v pôrodnici a doma, najčastejšie komplikácie, starostlivosť o panvové dno
 3. Dojčenie – účasť partnerov alebo babičiek vítaná – 29. 5. 2018,  3. 7. 2018 (utorok – 17:00-21:00)
  príprava na dojčenie, polohy pri dojčení, správne priloženie a predchádzanie poraneniu bradaviek, výživa dojčiacej matky, podpora tvorby mlieka, najčastejšie problémy a prevencia
 4. Príprava na bábätko, starostlivosť a život s bábätkom – účasť partnerov vítaná – 5. 6. 2018, 9. 7. 2018 (pondelok – 17:00-20:30)
  výbavička pre bábätko, život s bábätkom: tíšenie, zdvíhanie, nosenie, obliekanie, kúpanie…

You may also like...