Supervízne stretnutia pre rodičov vo filiálnej terapii

Ste účastníčkou/účastníkom  Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Alebo naopak zvažujete svoju účasť na Kurze filiálnej terapie a chcete si zažiť podobný spôsob práce?

Supervízne stretnutia pre rodičov – absolventov alebo záujemcov o filiálnu terapiu

Zaujímate sa o otázky výchovy?

Ste účastníčkou/účastníkom Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať?

Chcete zažiť, ako vyzerá stretnutie rodičov, ktorí rozmýšľajú o výchove svojich detí?

Čo môžete očakávať?

Supervízne stretnutie je priestorom úvah, myšlienok a diskusií na rôzne otázky z oblasti výchovy a rodičovstva.

Tréning zručností    – 16. 11. 2017

Vítaní sú tí a tie, čo majú záujem znovu si metodologicky a zároveň aj prakticky pripomenúť niektoré zručnosti – zachytávanie emócií, či významu, zadávanie hraníc, či oceňovanie, fantázia, možnosti výberu.

V príjemnej atmosfére budeme pracovať na vlastných zručnostiach, aby tak naše deti čo najviac cítili naše porozumenie. Vítame partnerov/partnerky našich účastníkov, i kohokoľvek, čo by mal chuť trošku nakuknúť do tajov filiálky 🙂

Vidieť pozitívne sa oplatí  – 4. 12. 2017

Je príjemné byť v blízkosti niekoho, kto vidí naše malé pokroky, úspechy, či snahu. Nestačí len vidieť, je potrebné to dostávať aj do slov. Náplňou nášho stretnutia bude zamerať sa na pozitívnu optiku a prenášať ju do komunikácie. Prísť môžu účastníci Kurzov filiálnej terapie, ako aj možní záujemcovia, či jednorazoví účastníci. Budeme diskutovať a trénovať.

Stretnutia budú prebiehať v malej skupine (min. 8 max. 12 osôb)

      Tieto stretnutia sú podporené Nadáciou Tatra banky.

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.

K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…).

Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou s ich rodičmi.

Mgr. Júlia Drobná

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.

Má dlhoročné skúsenosti práce s deťmi (základná a stredná škola), rodičmi a učiteľmi individuálnou i skupinovou formou v CPPPaP. Realizovala tiež pobytové aktivity v oblasti vzdelávania dospelých a zážitkové aktivity pre rovesnícke skupiny. Paralelne terapeuticky pracovala s dospelou klientelou.

Pre koho je workshop určený?

Vítaní sú účastníci našich kurzov bez ohľadu na to, či realizujú alebo nerealizujú hrové polhodinky. Navštíviť nás môžu aj záujemcovia, ktorí sa rozhodujú o účasti na Kurze filiálnej terapie a takýmto spôsobom si môžu zažiť podobný spôsob práce.

Termín a miesto konania:

16. 11. 2017 od 17.15 – 19.15 hod.Centrum pre rodinu Kvapka.    Ďalší termín bude 4. 12. 2017, s témou:  Vidieť pozitívne sa oplatí.

Cena: 25 €/ 40€ pre rodičovský pár

V cene sú zahrnuté náklady na lektorky, prenájom priestorov, pracovný materiál, občerstvenie.

Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 15. 11. 2017, telefonicky alebo mailom, na základe čoho Vám budú zaslané informácie k platbe.

Kontakt pre prihlásenie:

Jana Lednická: 0902 /894146, filialka@dietaaja.sk (do mailu uveďte vaše meno a priezvisko, vek dieťaťa, kontaktný telefón a mail)

Na túto adresu môžete posielať predbežné prihlášky. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne a záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne určenú platbu. Počet miest je obmedzený, dajte nám Váš záujem vedieť čo najskôr, aby sme vám vedeli rezervovať miesto.

You may also like...