Supervízne stretnutia pre rodičov vo filiálnej terapii

Ste účastníčkou/účastníkom  Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Alebo naopak zvažujete svoju účasť na Kurze filiálnej terapie a chcete si zažiť podobný spôsob práce?

Supervízne stretnutia pre rodičov – absolventov alebo záujemcov o filiálnu terapiu

Zaujímate sa o otázky výchovy?

Ste účastníčkou/účastníkom Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať?

Chcete zažiť, ako vyzerá stretnutie zodpovedných rodičov, ktorí rozmýšľajú o výchove svojich detí?

Čo môžete očakávať?

Supervízne stretnutie je priestorom úvah, myšlienok a diskusií na rôzne otázky z oblasti výchovy a rodičovstva.

Situácie z bežného života

Sled každodenných udalostí v bežnom živote nám často nedovoľuje zamyslieť sa nad nimi. Snažíme sa čo najadekvátnejšie reagovať, pritom si neuvedomujeme, k čomu deti vedieme, čo im situáciou ukazujeme. Počas našej prvej hodiny stretnutia si rozoberieme pár takýchto situácií. V druhej časti stretnutia Vám pomôžeme s niektorými situáciami z polhodiniek. Vítaní sú účastníci/účastníčky kurzov, ako aj tí/tie, ktorí/é sa kurzu zatiaľ nezúčastnili.

Vytvoríme priestor tým, ktorí chcú zdieľať svoje otázky v súvislosti s hrovými polhodinkami (uvítame, keď prinesiete aj nahrávku zo stretnutia) a v neformálnej atmosfére budeme mať čas na rôzne úvahy o výchove detí.

Stretnutie bude prebiehať v malej skupine (min. 8 max. 12 osôb)

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

Mgr. Lucia Lenická

Psychologička, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.

Má skúsenosti s prácou s deťmi s emocionálnymi problémami a a problémami v správaní.

Momentálne pracuje individuálne aj skupinovo s deťmi a adolescentmi v oblasti prevencie, poradenstva aj psychoterapie.

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.

K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…).

Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou so zákonnými zástupcami.

Pre koho je workshop určený?

Vítaní sú účastníci našich kurzov bez ohľadu na to, či realizujú alebo nerealizujú hrové polhodinky. Navštíviť nás môžu aj záujemcovia, ktorí sa rozhodujú o účasti na Kurze filiálnej terapie a takýmto spôsobom si môžu zažiť podobný spôsob práce.

Termín a miesto konania:

5. 12. 2016 od 17.15 – 19.15 hod.Centrum pre rodinu Kvapka.

Cena: 20 €

V cene 20 € sú zahrnuté náklady na lektorky, prenájom priestorov, pracovný materiál, občerstvenie.

Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 4. 11. 2016, telefonicky alebo mailom, na základe čoho Vám budú zaslané informácie k platbe.

Kontakt pre prihlásenie:

Jana Lednická: 0902 / 169 983, filialka@dietaaja.sk (do mailu uveďte vaše meno a priezvisko, vek dieťaťa, kontaktný telefón a mail)

Na túto adresu môžete posielať predbežné prihlášky. Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Prihlásenie

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne a záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne určenú platbu. Počet miest je obmedzený, dajte nám Váš záujem vedieť čo najskôr, aby sme vám vedeli rezervovať miesto.

You may also like...