Výchova – na tú nás v škole nepripravia

Workshop pre rodičov malých detí, ktorí by sa radi dozvedeli viac o veciach, ktoré ovplyvňujú našu výchovu a možno hľadajú odpoveď na otázku – „aké je to vychované dieťa“?

Výchova – na tú nás v škole nepripravia …

… a možno preto často váhame, či to, či ono je správne, či niektoré veci máme, či nemáme robiť, aký bude výsledok, „produkt“ našej výchovy, naše dieťa.

z cyklu Podvečery v Kvapke

S prichádzajúcou zimou sme pre Vás pripravili podvečery v našom Centre pre rodinu Kvapka venované častým témam – otáznikom rodičovstva. Tento workshop dávame najmä do pozornosti rodičov malých detí, ktorí riešia rôzne otázniky vo svojom prístupe k výchove dieťatka.

Prečo prísť:

Výchova je častou témou už u tehotných žien. Predstavujeme si, ako svoje dieťa budeme, či  nebudeme vychovávať. „Najmä nie tak, ako nás vychovávali naši rodičia …“ „Určite nie tak, ako to robí suseda s tým malým vreskľúňom“ „Skúsim nevýchovu…“ a podobne…

Kníh o výchove je na pultoch neúrekom, no niekedy sa ťažko zorientovať v tom, čo je správne/vhodné/použiteľné a sme s tým stotožnení.

Na našom podvečernom stretnutí sa spoločne:

  • nad týmito otázkami zamyslíme,
  • pomenujeme si vývinové zákonitosti, ktoré nutne akýkoľvek náš prístup ovplyvňujú,
  • ponúkneme možnosti pre lepšiu orientáciu pri výber toho „svojho“ prístupu,
  • pristavíme sa pri hraniciach vo výchove,
  • ponúkneme praktické ukážky
  • necháme priestor pre vaše otázky

S kým?

Stretnutím budú sprevádzať Mgr. Mária Kopčíková a Mgr. Bibiana Helexová, ktorá sa práci s deťmi venujú vyše 20 rokov.

Kde a kedy?        7. 11. 2019          16:00 – 19:00

Prihlásenie:

Prihláste sa prosím cez prihlasovací formulár, kapacita nášho centra je obmedzená.

Cena:   25€

Pri účasti rodičovského páru cena 39€ pre pár.

Prihlásenie

Kto sú lektorky

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi. Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia. Pracuje s nastávajúcimi rodičmi, ženami krátko po pôrode a s malými deťmi do 7 rokov a ich rodičmi.

Mgr. Bibiana Helexová

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2005). Je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.  Od roku 2013 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia. Poskytuje psychologické poradenstvo a psychoterapiu pre deti a dospievajúcich. 

Podmienky účasti

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne/záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne poplatok. Tento poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou workshopu a je nevratný.

Môže sa Vám ešte páčiť...