Vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich, ktorý začne na jar roku 2017. Prihlasovanie prebieha do septembra 2016.

zdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich

Centrum pre rodinu Kvapka od jari roku 2017 otvára dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením

Beate Albrich

Obsah:

Vzdelávací cyklus je prevažne praktický a zážitkový. Prináša možnosť zažiť rôzne výtvarné materiály, ich terapeutický efekt a využitie pre arteterapeutickú prácu.

Teoretická časť ukotvuje tieto zážitky. Ide o kreatívnu prácu v skupine, odborné konzultácie a ukážky rôznych prístupov a techník z odboru.

Lektor: Dipl. KT Beate Albrich

arteterapeutka, senior-lektorka psychoterapie, supervízorka EAS.

Skôr ako lektorka sa vnímam ako koordinátorka a facilitátorka procesu, nie ako človek, ktorý vie viac. Moja ambícia je iniciovať a spoločne sa učiť.

Pre koho je cyklus určený?

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí sú motivovaní vstúpiť do kreatívneho procesu a zdieľať svoje skúsenosti s ním.

Je určený pre pomáhajúce profesie: psychológov/ičky, liečených a špeciálnych pedagógov/ičky, psychiatrov/ičky, sociálnych pracovníkov/ičky.

Preferovaná je predchádzajúca skúsenosť s arteterapiou a absolvovanie psychoterapeutického výcviku.

Vzdelávací cyklus je určený psychicky stabilným, neslúži ako terapia.

Tento výcvik prehlbuje praktické i teoretické vedomosti o arteterapeutickom procese, neoprávňuje však svojich absolventov používať titul arteterapeut/ka, k tomu je potrebné absolvovať komplexné vzdelávanie, ako ho stanovuje ČAA.

Časová organizácia:

Cyklus bude prebiehať počas 6 víkendov, vždy dva víkendy v roku, najčastejšie marec a november. Začiatok – 1. víkend bude 10. – 12. marca 2017.

Program každého víkendu bude začínať v piatok od 17:00 – 20:15 , sobota 9:00 – 18:00, nedeľa 9:00 až 12:30, (16 -17 vzdelávacích hodín).

Termín:

jar 2017 – jeseň 2019

5. víkend bude 8. – 10. marca 2019

6. víkend bude 8. – 10. novembra 2019

Organizačne:

Cyklus potrvá dva a pol roka, od jari 2017 do jesene 2019.
Rozsah je 6 víkendov, čiže 100 vyučovacích hodín.
Vždy jeden víkend na jar a na jeseň, v rozsahu 16-17 vzdelávacích hodín.
Do kurzu bude prijatých maximálne 16 účastníkov/čiek, cyklus sa otvorí, ak sa záväzne prihlási 15 osôb.
Kurz bude prebiehať v  Centre pre rodinu Kvapka – Polianky 5, Dúbravka, Bratislava.

Cena:

za jeden víkend je 125 €.
Zahŕňa: lektorné, výtvarný materiál, prenájom miestnosti, organizáciu a asistenciu. V cene nie je zahrnutá strava, cestovné, nocľah, váš vlastný výtvarný materiál (nie je nevyhnutný) a kredity SKP či ČAA. Platba bude prebiehať vopred, vždy na jeden rok dopredu (za dva víkendy).

Akreditácia:

Jednotlivé víkendy budú akreditované Slovenskou komorou psychológov (na požiadanie môžeme vystaviť kredity za poplatok).
Na konci výcviku je možno získať garanciu Českej arteterapeutickej asociácie.

Výber:

Do 31. 8. 2016 je potrebné poslať životopis (zameraný na vzdelanie, motiváciu a skúsenosti s arteterapiou), s fotografiou na e-mailovú adresu: artekvapka@gmail.com

Kto je Dipl. K.T. Beate Albrich

Štúdium: dejiny umenia a divadelná veda (Nemecko), absolventka the Art Therapy College (Nürtingen).
Psychoterapeutka so zameraním na človeka (PCA garantované University of Georgia, USA), výcvik s Arno Sternem (Clolieu), akreditovaná školiteľka psychosociálnej rehabilitácie (Storm Holland) a akreditovaná supervízorka (EAS) a senior-lektorka psychoterapie a arteterapie.
Zakladateľka ateliéru EXTRAART Fokus Praha, špecializovaného na expresívne terapie na poli duševného zdravia. Spoluzakladateľka cirkusu Bombastico – projektu Focusu. Garantka prvého medzinárodného vzdelávania v dramaterapii v ČR:
Je členkou českej asociácie arteterapuetov (ČAA), Európskej asociácie supervízorov (EASC) a Etickej komisie supervízorov (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) a Asociácie dramaterapeutov Českej republiky (ADCR).
Špecializuje sa na oblasť duševného zdravia a komunitnej starostlivoosti, individuálnu a skupinovú psychoterapiu a arteterapiu, individuálnu a teamovú supervíziu, výcviky v psychoterapii a arteterapii. Je autorkou mnohých článkov o arteterapii.

Fotogaléria:

You may also like...