Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov VA Termín konania Voľné miesta
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie  23. 10. 2019

9. 12. 2019

0

0

Poruchy príjmu potravy u detí  29. – 30. 4 . 2020 8
Krízová intervencia II. (pokračovací workshop) 20. 11. 2019 0
Poruchy autistického spektra – úvod 27. 11. 2019 1
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

12. 12. 2019

27. 2. 2020

5. 3. 2020

0

0

4

Familienbrett – rodinná doska  22. 1. 2020 4
Vzťahová väzba – teória a prax 29. – 30. 1. 2020 0
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť 25. – 26. 3. 2020 7

You may also like...