Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
ONLINE Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie 
2. – 3. 2. 2021
16.- 17. 2. 2021
16.- 17. 3. 2021
0
11
9
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – ONLINE
8. 2. 2021
19. 4. 2021
0
12
Poruchy autistického spektra – úvod – online
22. – 23. 3. 2021 
12
Vzťahová väzba – teória a prax – online
 25. – 26. 3. 2021
 8
Krízová intervencia II. (pokračovací workshop)
marec 2021
 16
Familienbrett – Rodinná doska
9. 6. 2021
 9
Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých
28. – 29. 6. 2021
16
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA
14. 4. 2021
 0
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
nemá termín

You may also like...