Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity

Termín

Voľné miesta

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie – online workshop

17. – 18. 12. 2020

4

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

22. 10. 2020

4. 12. 2020

0

9

Krízová intervencia II. (pokračovací workshop)

19. 11. 2020

2

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

5. 10. 2020

12. 10. 2020

11. 1. 2021

0

0

8

Poruchy príjmu potravy u detí

nemá termín

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

4. 11. 2020

10

Poruchy autistického spektra – úvod

11.-12.11. 2020

5

Vzťahová väzba – teória a prax

26. – 27. 11. 2020

14

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť

nemá termín

You may also like...