Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov VA Termín konania Voľné miesta
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie – online workshop

7. – 8. 9. 2020

6

Krízová intervencia II. (pokračovací workshop) 29. 6. 2020

3. 7. 2020

19. 11. 2020

0

0

7

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

5. 10. 2020

12. 10. 2020

3

6

Poruchy autistického spektra – úvod 11.-12.11. 2020 8
Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých 4. 11. 2020 10
Poruchy príjmu potravy u detí 14. – 15. 10 . 2020 8
Vzťahová väzba – teória a prax

1. – 2. 7. 2020

0

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť 17. – 18. 9. 2020 0

You may also like...