Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov VA Termín konania Voľné miesta
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie  26. 2. 202022. 4. 2020 5

14

Poruchy príjmu potravy u detí  29. – 30. 4 . 2020 8
Krízová intervencia II. (pokračovací workshop) 18. 3. 202027. 5. 2020 5

8

Poruchy autistického spektra – úvod 23. – 24. 4. 2020 14
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

27. 2. 2020

27. 4.  2020

5. 3. 2020

0

6

0

Familienbrett – rodinná doska  22. 1. 2020 2
Vzťahová väzba – teória a prax 29. – 30. 1. 2020

1. – 2. 7.2020

0

12

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť 25. – 26. 3. 2020 4

You may also like...