Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA
9. 11.  2022
8
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – online
21. 11. 2022
12
Poruchy autistického spektra – úvod – online
13. – 14. 10. 2022
4
Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce

5. 12. 2022

9. 2. 2023

obsadené

15

Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých
9. – 10. 2022
2
Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou – online
17. 10. 2022
12
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
5. – 6. 10. 2022
  3
Familienbrett – Rodinná doska
17. 6. 2022
0
Motivačné rozhovory s deťmi a mládežou
24. – 25. 11. 2022
8

Môže sa Vám ešte páčiť...