Aktuálna obsadenosť vzdelávacích aktivít CPR Kvapka

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

Názov vzdelávacej aktivity
Termín
Voľné miesta
ONLINE Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie 
 jeseň 2021
16
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
21. 9. 2021
10
Poruchy autistického spektra – úvod – online
október 2021 
16
Vzťahová väzba – teória a prax
 28. – 29. 10. 2021
 16
Krízová intervencia II. (pokračovací workshop)
25. 6. 2021

9. 7. 2021

 0

0

Familienbrett – Rodinná doska
9. 6. 2021
0
Využitie projektívnych techník u detí a mladistvých
4. – 5. 10. 2021
6
Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA

8. 9. 2021

  14
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť
nemá termín

Môže sa Vám ešte páčiť...