Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie pod vedením M. Zimányovej –

Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie

Workshop bude viesť Mgr. Miroslava Zimányiová, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu, traumu a nešťastie EFPA.

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami poskytovania krízovej intervencie.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. Trauma – informácie o mechanizmoch fungovania traumy, stresu, PTSD
  2. Zásady poskytovania krízovej intervencie – komu, kedy, kto, dokedy
  3. akútna trauma a klient v kríze – ako to spoznám, čo sú najväčšie riziká, pre o treba konat rýchlo, čo pomáha, čo nie
  4. Vlastný stres manažment – viem sa postarať sám o seba?
  5. Krízová intervencia a psychoterapia – dve odlišné veci
  6. Modelové situácie

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.

Stretnutie je akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi.  Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity za poplatok stanovený Komorou psychológov (tento poplatok sa hradí zvlášť).

Termín a miesto konania:

10. 10. 2017

Pre všetkých absolventov Krízovej intervencie I. pripravujeme aj pokračovanie – Krízovú intervenciu II., bude sa konať v 7. 11. 2017.

(9:00 – 18:30 – 8 hodín)

Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka

Cena:

55 € (pri prihlásení a uhradení poplatku do stanoveného termínu), potom 60 €.

Zahŕňa náklady na lektorku, pracovný materiál, prenájom priestoru, drobné občerstvenie, náklady spojené s akreditáciou SKP, organizačné zabezpečenie. Cena nezahŕňa samotné kredity od Komory psychológov, tie je možné na požiadanie vystaviť, za poplatok cca 5 €.

Obed podľa vlastného výberu je možný donáškou. Jeho cena nie je zahrnutá v účastníckom poplatku.

Kontakt pre prihlásenie:

Mária Kopčíková: kopcikova@dietaaja.sk.

Čítajte pozorne prosím:

Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď:
Vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie,
adresu,
IČO,
DIČ.
V prípade, že vám účasť bude hradiť zamestnávateľ, vopred si prosím u neho overte postup, ktorý vyžaduje pred úhradou nami zaslanej faktúry (objednávka zo strany zamestnávateľa, špeciálne odsúhlasovanie faktúr, lehoty splatnosti ….). Presne vopred definovaným postupom šetríte náš čas. Ďakujeme za pochopenie.

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

Kto je Miroslava Zimányiová:

Mgr. Miroslava Zimányiová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka s dospelými klientmi.
V rokoch 2009 – 2012 absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii, organizovanom neziskovou organizáciou Modrý Anjel, n.o, a tiež dvojročný tréning trénerov v rámci projektu Európskej federácie psychologických spoločností (EFPA) vo Viedni.
Zastupuje Slovensko v špeciálnej pracovnej skupine pre krízu, traumu a nešťastie, ktorá vznikla v rámci EFPA.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

You may also like...