Rastiem ako mám?

Na jeseň 2019 a zimu 2020 sme pre Vás pripravili podvečery v našom Centre pre rodinu Kvapka zamerané na podporu primeraného vývinu dieťatka od dvoch rokov do nástupu do školy. Budú sa venovať oneskorenému psychomotorickému vývinu, narušeniam v oblasti vývinu receptívnej a expresívnej reči, vývinu grafomotorických zručností, včasných znakov rozvoja porúch autistického spektra atď..

1. Ako podporovať psychomotorický vývin dieťaťa od narodenia do roka?

Kde a kedy?        12. 9. 2019   a 16. 1. 2020       16:00 – 19:00

2. Dokedy je mlčať zlato?

Kde a kedy?        26. 9. 2019          16:00 – 19:00

3. Môže mať moje dieťa autizmus?

Kde a kedy?        10. 10. 2019   a 13. 2. 2020       16:00 – 19:00

4. Som dosť veľký na škôlku?

Kde a kedy?        24. 10. 2019  a   27.2.2020    16:00 – 19:00

5. Než kúpime školskú tašku…

Kde a kedy?        14. 11. 2019  a 30. 1. 2020        16:00 – 19:00

S kým?

Stretnutia budú sprevádzať Mgr. Mária Kopčíková a/alebo Mgr. Hana Celušáková, PhD., ktorý sa práci s deťmi venujú vyše 20 rokov.

Prihlásenie:

Prihláste sa prosím cez prihlasovací formulár, kapacita nášho centra je obmedzená.

Cena:   10€

Pri účasti rodičovského páru cena 15€ pre pár.

Prihlásenie

Kto sú lektorky

Mgr. Mária Kopčíková 

Štúdium psychológie (FiF UK) ukončila v roku 1998. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001). Od roku 2009 je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.

Takmer 10 rokov pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Venovala sa najmä práci s deťmi a s celými triednymi kolektívmi. Od roku 2009 pôsobí v súkromnej praxi. V roku 2018 absolvovala na SZU v špecializačno odbore poradenská psychológia. Pracuje s nastávajúcimi rodičmi, ženami krátko po pôrode a s malými deťmi do 7 rokov a ich rodičmi.

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka. Je  zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a je tiež jej členkou.
Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka prevažne s dospelými klientmi v CPR Kvapka.
V rokoch 2015 – 2019 absolvovala postgraduálne štúdium na LF UK ako členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Podmienky účasti

Účasť na stretnutí budú mať potvrdené iba tie záujemkyne/záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne poplatok. Tento poplatok slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou workshopu a je nevratný.

Podujatia sú podporené grantom z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Dotáciou mestskej časti Dúbravka a Nadáciou Volkswagen v rámci projektu „Budúcnosť aj s autizmom”.