Liliana Šimečková

Liečebná pedagogička
Okruhy: poruchy učenia – diagnostika a náprava, psychoterapia adolescentov (12 – 19) a dospelých klientov.

Mgr. Liliana Šimečková, PhD. (1973)

Som liečebná pedagogička, terapeutka KBT

Štúdium liečebnej pedagogiky (Pdf UK) som ukončila v roku 1996. V roku 2002 som získala doktorát z odboru špeciálna pedagogika. Absolvovala som výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii a od roku 2014 som zapísaná v registri Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Naďalej sa vzdelávam na SZU v Bratislave.

Mám dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracujem individuálnou a skupinovou formou.

Ponúkam psychoterapiu adolescentov a dospelých klientov. Pre deti ponúkam diagnostiku porúch učenia (ŠVPU), reedukáciu a stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Pri práci sa stretávam s témami klientov ako sú:

  • Školská neúspešnosť
  • Problém s adaptáciou na školu – problémy s učením
  • Ťažkosti v čítaní, písaní a počítaní
  • Ťažkosti s pozornosťou a sústredením sa
  • Úzkosť, strach, obavy zo zlyhania
  • Rozvíjanie sociálnych zručností
  • Riešenie konfliktov, problémov
  • Zvládanie záťaže, stresových situácií

Kontakt

Mobil: 0902 038 440

Email: liliana.simeckova@gmail.com

Stručný životopis

V roku 1996 som ukončila štúdium Liečebnej pedagogiky na pedagogickej fakulte UK. V roku 2002 som získala doktorát zo špeciálnej pedagogiky. V rokoch 2010-2014 som absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii.

V roku 1997 som naštartovala svoju poradenskú kariéru. Pracovala som v Okresnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA V., neskôr v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA IV. Venovala som sa individuálnej a skupinovej práci s deťmi s poruchami správania a učenia, vzdelávacím aktivitám a poradenstvu pre učiteľov ZŠ, SŠ.

Vytvorila som stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.

Vzdelávanie si neustále dopĺňam, absolvovala som rôzne workshopy a semináre ako napr. Detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

You may also like...