Miroslava Zimányiová

Klinická psychologička, psychoterapeutka pre dospelých
Okruhy: psychoterapia pre dospelých, krízová intervencia, práca s traumou

Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD. (1973)

Som klinická psychologička – psychoterapeutka

Vyštudovala som psychológiu na univerzite Komenského v roku 1998, v roku 2014 som získala atestáciu v odbore klinická psychológia.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v Gestalt terapii (2003), výcvik v Krátkodobej terapii zameranej na riešenie (SFBT – 2010), výcvik v traumaterapii EMDR (2013), výcvik v terapii zameranej na emócie (2014), vzdelávanie v krízovej intervencii (2009). Pracovala som s postihnutými deťmi v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, mám za sebou niekoľko rokov paralelnej práce s klientmi a personalistickej praxe. Od roku 2012 pracujem ako klinický psychológ v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Poskytujem psychoterapiu pre dospelých.

Pri práci sa stretávam s ťažkosťami klientov ako sú:

  • Beznádej, prázdnota a depresia
  • Konfliktné vzťahy a ťažkosti v komunikácii s inými, hlavne v blízkych vzťahoch
  • Nedostatok sebavedomia, nespokojnosť so sebou, hanblivosť
  • Sebapoškodzovanie, nenávisť voči sebe, myšlienky na samovraždu
  • Smútok, strata milovanej osoby
  • Potreba krízovej intervencie v kritickom období života, po kritickej udalosti
  • Spracovanie traumatického zážitku z minulosti

Kontakt

mobil: 0905/59 54 53

mail: miroslava.zimanyiova@gmail.com

(pri práci s klientom nezdvíham telefón, prosím zavolať opäť alebo nechať SMS odkaz)

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1999 som pracovala v Domove sociálnych služieb Profesora Matulaya v Bratislave s postihnutými deťmi. Po ukončení praxe v oblasti personalistiky som získala licenciu v odbore Psychoterapia a Poradenská psychológia a pracovala som s dospelými klientmi ako psychoterapeutka.

Od roku 2012 pracujem ako klinická psychologička v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

V rokoch 1998 – 2003 som absolvovala výcvik v  terapii Geštalt, v roku 2009 som absolvovala vzdelávanie v poskytovaní krízovej intervencie v rámci neziskovej organizácie Modrý Anjel, n.o..

V rokoch 2010 – 2014 som ukončila výcvik v Krátkodobej terapii zameranej na riešenie, Terapii zameranej na Emócie I, terapii traumy EMDR.

Už viac ako 10 rokov pracujem s dospelými klientmi ako psychoterapeutka. Klienti do terapie vstupujú s rôznymi ťažkosťami, ako je strata blízkeho človeka, strata zmyslu života, depresia, poruchy príjmu potravy, nedostatok sebadôvery, obavy z budúcnosti, potreba lepšie sa spoznať, zlyhávanie medziľudskej komunikácie… a mnohými inými, rovnako dôležitými témami, motívmi a potrebami.

You may also like...