Aktuálne informácie k činnosti CPR Kvapka

Aktuálne informácie (13. 5. 2021):

  • Aktuálne v našej ambulancii pracujeme prevažne osobnou formou a vykonávame všetky druhy našej činnosti – psychologická prvá pomoc a krízová intervencia (individuálne poradenstvo, psychoterapia, diagnostika) – v režime s intenzívnymi „korona opatreniami“ (dezinfekcia, práca v rúškach/štíte (s deťmi), odstupy).
  • Osobne realizujeme tiež diagnostické vyšetrenia (školská pripravenosť, diagnostika autizmu, diagnostika kognitívnych schopností) a konzultácie pre rodičov menších detí.
  • Individuálna psychoterapia a konzultácie prebiehajú  výnimočne aj telefonicky a online formou (Zoom, Skype…), treba sa informovať u konkrétnej odborníčky.
  • Všetky vzdelávacie podujatia pre pomáhajúce profesie sú ešte ONLINE – realizujeme cez aplikáciu Zoom.  Návrat k prezenčnej forme skupinových aktivít predpokladáme koncom mája – v júni 2021.
  • Obnovenie prezenčných kurzov pre tehotné ženy predpokladáme koncom mája 2021.
  • Filiálna terapia sa bude prezenčne realizovať od septembra 2021. T.č. prebieha prezenčne supervízia vo filiálnej terapii pre rodičov.

Ďakujeme za pochopenie. Tím CPR Kvapka

Môže sa Vám ešte páčiť...