Vzdelávanie pre odborníkov

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop práce s terapeutickým materiálom Rodinná doska – Familienbrett.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Poruchy autistického spektra zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o vzťahovej väzbe. Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej...

Ak sa chcete prihlásiť na niektorú z našich vzdelávačiek, overte si dostupné kapacity.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na online workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na prezenčný workshop Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých.

...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Psychologické aspekty perinatálnej starostlivosti – zameraný najmä na psychologické aspekty prežívania životnej...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o projektívnych metódach pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví niektoré známe,...

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi. Pomocou motivačných rozhovorov...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami.

...

Aktuálne informácie (9. 7. 2021): Aktuálne v našej ambulancii pracujeme v obmedzenom – dovolenkovom režime. Odpoveď na svoj email očakávajte...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop o poruchách príjmu potravy pod vedením PhDr. Lýgie Bátovskej. Lektorka predstaví možnosti...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na dva a pol ročný vzdelávací cyklus v arteterapii u Beate Albrich, ktorý začne...

Milí rodičia, starí rodičia, odborníci, ktorí pracujete s deťmi, váhate, ako s deťmi hovoriť o aktuálnej situácií s coronavírusom? Ako...