Problémy v škôlke a v škole

V posledných rokoch vnímame nárast požiadaviek rodičov (najmä) malých detí na včasnú diagnostiku autizmu, resp. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa.

...

Správny úchop je pre malého prváčika dôležitý, aby sa dobre naštartovala jeho školská dráha, aby nebol zbytočne unavený a prípadne...

Pred nástupom dieťaťa do školy je vhodné overiť jeho schopnosti, pracovné návyky – predpoklady pre jeho úspešné zaškolenie.

...

Čoraz častejšie sa na nás obracajú rodičia malých detí, ktorí si nie sú istí, či vývin ich dieťatka prebieha v poriadku....

Aktuálne v našej ambulancii pracujeme a ponúkame ako diagnostické, tak terapeutické služby.

...

Predtým, než dieťa zasadne do prváckej lavice, je dôležité vedieť, či je na túto udalosť primerane pripravené.

...

V predškolskom veku si deti začínajú uvedomovať, ako sa správa ich telo v rôznych polohách. Rozvíjajú sa fyzické sily a...

Rozvoj hrubej motoriky ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, ale zároveň aj orientáciu na telesnej schéme a priestorovú orientáciu.

...

Workshop pre rodičov malých detí, ktorí by sa radi dozvedeli viac o veciach, ktoré ovplyvňujú našu výchovu a možno hľadajú...

Každý rok určitému počtu detí navrhujeme odklad školskej dochádzky. Je to z rôznych dôvodov – či už nezrelosti sociálnej či...

Aspoň teda nie veľké množstvo, nie často a nie príliš skoro. Prirodzenou súčasťou vývinu grafomotoriky je kresba. Väčšine detí do...

Možno ste už riešili a vyriešili otázku výberu škôlky pre vaše dieťa. O pár dní či týždňov vás čaká nástup...

V posledných rokoch máme dosť veľa detí, u ktorých učitelia, psychológovia, či rodičia zvažujú odklad školskej dochádzky.

...

Prvé týždne v škole predstavujú pre dieťa celkom vzrušujúce obdobie. Veľa vecí je nových zaujímavých. Kým sa však naučí písať,...

Pod názov JEMNÁ MOTORIKA rozumieme všetky drobné pohyby, nielen ruky, ale aj okohybných, či okolústnych svalov. Rozvoj jemnej motoriky ruky...

Čo to vlastne znamená, že dieťa je dobre pripravené na školu? Aké sú fyzické a psychické faktory školskej zrelosti? Ako...

Dieťa by pri nástupe do školy malo vedieť – zvládať určité veci. Ak si nie ste istí, čo vaše dieťatko...