Puberta

Workshop pre rodičov detí, ktoré stoja na prahu voľby povolania a výberu strednej (ale aj vysokej) školy. Ako táto voľba...

Deti sú v porovnaní s dospelými často spontánnejšie, rýchlejšie, skôr konajú ako hovoria, deti sú menej zžité so sociálnymi normami....

Ide o špecifickú životnú etapu, dôležité obdobie medzi detstvom a dospelosťou. Pre samotných dospievajúcich a rodičov (i okolie) azda najviac...

Asi ťažko uchránime tínedžerov pred všetkými nástrahami sveta a ani nemáme šancu ušetriť ich od emočného boja v dospievajúcich rokoch...

Obdobie dospievania je búrlivá doba a vie rodičov zaskočiť, potrápiť. Kladie nároky nielen na deti, ale aj na samotných rodičov....