Prihlasovanie na filiálnu terapiu

Ďakujeme, že ste prejavili záujem zúčastniť sa filiálnej terapie.

Aby sme Vás mohli registrovať, napíšte nám prosím nasledovné údaje:

  • Vaše meno a priezvisko
  • Telefonický a emailový kontakt
  • Dátum narodenia dieťatka
  • O ktorý kurz /prednášku máte záujem
  • Termín kurzu

Prihlášku odošlite prosím na mail: filialka@dietaaja.sk

Ak sa potrebujete čokoľvek spýtať, neváhajte nás kontaktovať.

Odoslaním mailu zároveň potvrdzujete, že ste si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnuté, bez údajov nie je možné službu poskytnúť. Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR poskytnete, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

Tešíme sa na stretnutie

Hana@Mária