Strata, smútok, depresia

Alebo aj nie blízkemu človeku … Hocikedy sa vám môže stať, že sa ocitnete v situácii, kedy bude potrebné, aby...

Stabilizačné techniky sa používajú na to, keď je potrebné dostať seba (iného človeka) do stavu „tu a teraz“, t.j. do...

Milí rodičia, starí rodičia, odborníci, ktorí pracujete s deťmi, váhate, ako s deťmi hovoriť o aktuálnej situácií s coronavírusom? Ako...

Ako deti chápu smrť? Odkedy sú deti schopné pochopiť konečnosť smrti? Ako môže dieťa reagovať na stratu blízkeho? Ktoré prejavy...

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa so stratou? Deti potrebujú prostredie plné porozumenia, podpory a starostlivosti. Potrebujú bezpečný priestor, kde môžu...

Po strate milovaného človeka, ktorú zapríčinila smrť, alebo i odchod jedného z rodičov po rozvode, môže zažívať dieťa celé spektrum...