Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na oboznámenie s výhodami a úskaliami skupinovej práce a na získanie základných zručností pre prácu so skupinou. Špecificky prínosný môže byť tento workshop pre začínajúcich poradenských, či školských psychológov, príp. pre pracovníkov s deťmi a mládežou vo všeobecnosti.

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou

Workshop budú viesť Mgr. Mária Kopčíková (psychologička, lektorka) a Mgr. Bibiana Helexová (psychologička, psychoterapeutka). Obe majú skúsenosti skupinovou prácou s deťmi a mládežou, ale aj s inými skupinami (rodičovské, skupiny pedagógov …) od r. 1997. Sú spoluautorkami publikácie Skupinové zážitky (2004), ktorá vznikla na základe skúseností so skupinovou prácou v rámci CPPPaP.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky) vzdelávania.

Obsahom workshopu sú témy:

  1. Kedy je vhodné zvoliť skupinovú prácu, pre aké okruhy problémov, typy klientov je vhodná skupina.
  2. Výhody a limity skupinovej práce.
  3. Základy skupinovej dynamiky (roly v skupine, vodcovstvo, kohézia/tenzia, vývoj skupiny v čase …).
  4. Východiská, príprava práce so skupinou.
  5. Požiadavky na pomáhajúceho profesionála pri práci so skupinou.
  6. Techniky v práci so skupinou.
  7. Diskusia a výmena skúseností.

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Max. počet účastníkov je 16.

Akreditácia:

Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi (v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity). Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť. (Upozornenie: žiadosť o kredity si vopred zvážte, overte ich akceptáciu prípadným zamestnávateľom. Suma za úhradu kreditov Vám bude započítaná vo faktúre a následne už nie je možné svoju požiadavku stornovať.)

Termín a miesto konania:

Pondelok:  25. 10. 2023 (9:00 – 17:00)    

Workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky.

Čítajte pozorne prosím:

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne (podľa lehoty splatnosti na faktúre, ktorú dostanete po prihlásení). Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Nie je možné si ho presunúť na iné naše vzdelávacie podujatie, či iný termín workshopu (napr. pri neúčasti z dôvodu choroby alebo iného dôvodu na strane účastníka). V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Cena:  105€ 

Cena zahŕňa lektorné, technické zabezpečenie, organizačné náklady, prezentáciu v .pptx a pracovné materiály využiteľné hneď vo vašej praxi (pracovné listy, handouty …).

Kto sú lektorky:

Mária Kopčíková:

Mgr. Mária Kopčíková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1998).
Pracuje ako poradenská psychologička prevažne s deťmi a ich rodičmi. Takmer celý svoj profesionálny život pracuje so skupinami rôzneho druhu. Od r. 2021 absolvuje postgraduálne štúdium na LF UK ako členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA. 

 

Bibiana Helexová:

Mgr. Bibiana Helexová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1998). Pracuje ako poradenská psychologička prevažne s deťmi, teenagermi a ich rodičmi. Má dlhoročné skúsenosti so skupinovou prácou z pôsobenia v CPPPaP, kde sa venovala aj prevencii soc.-pat. javov v školskom prostredí a rozvojovým skupinám zameraným špecificky na dievčatá.

Tu sa môžete pozrieť na našu prácu so skupinami:

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o...