Cenník služieb CPR Kvapka

Naše centrum nie je zaradené do siete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tzn. nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky úkony si klient hradí sám v plnej výške podľa tohto cenníka.

Cenník je vypracovaný v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov. Konečná cena sa stanovuje dohodou medzi klientom/klientkou a terapeutkou (pri individuálnej terapii, ktorá sa týka žien na materskej, či rodičovskej dovolenke, je možná zľava). Klient neplatí žiadne ďalšie poplatky. Cenník je platný od 1. 2. 2024. Platba sa realizuje prevodom na účet, na základe vystavenej faktúry.

Služba: Cena
INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA S DEŤMI A DOSPELÝMI, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO, KONZULTÁCIE PRE RODIČOV, INDIVIDUÁLNA INTERVENCIA U DETÍ:  
Úvodná konzultácia  (90 minút) 79€
Ďalšie stretnutia       (50 minút) 57€
Dištančné poradenstvo/psychoterapia (Telefonická konzultácia, Skype, WhatsApp – 50 minút): 50€
PSYCHODIAGNOSTIKA  
Psychologická diagnostika (intelekt, osobnosť, klinicko-psychol. diagnostika u dospelých). Cena je za hodinu práce. 55€
Diagnostika porúch autistického spektra
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod.), analýzu video záznamu, preštudovanie existujúcej dokumentácie dieťaťa diagnostikmi našej ambulancie, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia s rodičmi.

V prípade potreby doplnenia IQ vyšetrenia u detí starších než 5 rokov + 90€ (Dg. PAS + IQ)
 245€
335€
Diagnostika – posúdenie vývinovej úrovne u detí do 42 mesiacov veku (na žiadosť rodičov, pediatra, logopéda)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (1 – 1 ½ hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 – 1,5hod.), pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia.
190€
Diagnostika PAS + posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa (do 42 mesiacov veku)
Cena zahŕňa podrobný anamnestický rozhovor s rodičom (ADI-R 2 – 3 hod.), vyšetrenie dieťaťa vývinovou škálou BSID (1 – 1,5 hod.), vyšetrenie dieťaťa ADOS-2 (1 hod., pozorovanie dieťaťa pri hre, analýzu video záznamu, vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia.
350€
Komplexná psychologická diagnostika u dieťaťa (pri podozrení na poruchy pozornosti).
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností (1 ½ – 2 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia.
199€
Diagnostika školskej zrelosti
Cena zahŕňa anamnestický rozhovor s rodičmi/analýzu anamnestického dotazníka, psychologické vyšetrenie schopností a posúdenie predškolských zručnosti (cca 2 hod.), vypracovanie písomnej správy, konzultáciu výsledkov vyšetrenia a odporúčaní.
150€
VYPRACOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY 45€
UPOZORNENIE:  
V prípade diagnostiky (autizmu, vývinovej úrovne, školskej zrelosti, IQ) naši klienti môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o „úhradu u nezmluvného poskytovateľa“. Pracovníčky našej ambulancie im poskytnú súčinnosti a vyplnia príslušné tlačivá. So ZP klient komunikuje SÁM. Administratívny poplatok za spracovanie podkladov pre ZP je 15€.

15€
INÉ:  
Individuálna príprava na pôrod a/alebo dojčenie, či starostlivosť o dieťatko 40€/60 minút
Individuálne konzultácie pre rodičov malých bábätiek (starostlivosť o bábätko, problémy s dojčením, spánok dieťaťa, stravovanie …). 40€/60 minút
Konzultácie, pozorovanie dieťaťa v prostredí škôlky/školy: od 70€/60 minút
Lektorské služby a prednášky Dohodou

Upozornenie:

Termíny konzultácií, poradenstva a psychoterapie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom. Ak sa klient/klientka nemôže z rôznych príčin dostaviť na dohovorený termín, žiadame o oznámenie zrušenia najmenej 24 hodín vopred. Inak považujte dohovorené stretnutie na uskutočnené, s povinnosťou platby v plnej výške. 

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

GDPR – Informácie pre dotknuté osoby

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Chcete osloviť niekoho z nášho tímu? Potrebujete pomoc? Chýbajú vám ešte nejaké informácie? Tu sú otázky, ktoré dostávame najčastejšie.

...

Aktuálne informácie (9. 7. 2021): Aktuálne v našej ambulancii pracujeme v obmedzenom – dovolenkovom režime. Odpoveď na svoj email očakávajte...

Aj my sme prijímateľom 2% z daní a budeme vďační, ak sa rozhodnete našu činnosť podporiť práve takto.

...