Štart do práce

Projekt Štart do práce sme ukončili poslednou tréningovou skupinou v júni roku 2013. Prečítajte si články, ktoré sme k tejto...

Projekt Štart do práce sme ukončili poslednou tréningovou skupinou v júni roku 2013. Máme z nej veľa podnetov a skvelé...