Kategória: Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm prináša do života rodiny i samotného dieťaťa veľa komplikácií. Prežívanie, ale aj nazeranie na život a adaptácia týchto detí v „bežnom svete“ prebieha inak, často krát komplikovanejšie.