Hyperaktivita nie je choroba

Pri hyperaktivite (ADHD) je mozog  z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu. Chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Kľúčovým symptómom je porucha pozornosti.

Pri hyperaktivite (ADHD) je mozog  z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu. Chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Všeobecne platí, že kľúčovým nedostatkom u ADHD je neschopnosť zamedziť reakcii na impulz, a to rovnako vhodnej, ako nevhodnej. ADHD je relatívna neschopnosť zdržať sa reakcií na čokoľvek, čo je v danej chvíli najzaujímavejšie alebo najpríťažlivejšie.

Porucha pozornosti je kľúčovým symptómom ADHD

a rozdeľuje sa na 2 formy:

1. forma: Precitlivenosť na podnety

– dieťa je precitlivené na podnety, je neschopné oddeliť sa od rušivých vplyvov okolia, nie je schopné utlmiť vedľajšie vplyvy, nie je schopné výberovo zamerať pozornosť na podstatné podnety.

2. forma: Neschopnosť udržať pozornosť

– dieťa je neschopné zamerať a udržať pozornosť, sústrediť sa.

Rozlišujeme 3 základné symptómy

v súvislosti s charakteristickými prejavmi v správaní sa detí s ADHD:

Poruchy pozornosti:

dieťa nie je schopné sa sústrediť, dokončiť úlohu, koncentrovať svoju pozornosť. Nechá sa dieťa ľahko vyrušiť zo sústredenia? Robí dieťaťu problém udržať pozornosť? Prechádza od jednej nedokončenej činnosti k druhej? Robí mu problémy počúvať? Zdá sa, že Vás občas nepočuje? Stráca často veci?

Impulzivita:

neschopnosť dieťaťa kontrolovať a tlmiť svoje prejavy. Hovorí hneď, čo si myslí a cíti? Nedokáže stáť v rade? Nedokáže sa hrať potichu? Prerušuje Vás a skáče často do reči? Hrá, alebo robí niečo nebezpečné?

Hyperaktivita:

je často nepokojné a nervózne? Nedokáže v pokoji posedieť alebo postáť na jednom mieste? Veľa rozpráva?

Jana Lednická

Môže sa Vám ešte páčiť...