Hyperaktivita nie je choroba

Pri hyperaktivite (ADHD) je mozog  z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu. Chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Kľúčovým symptómom je porucha pozornosti.

Pri hyperaktivite (ADHD) je mozog  z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu. Chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Všeobecne platí, že kľúčovým nedostatkom u ADHD je neschopnosť zamedziť reakcii na impulz, a to rovnako vhodnej, ako nevhodnej. ADHD je relatívna neschopnosť zdržať sa reakcií na čokoľvek, čo je v danej chvíli najzaujímavejšie alebo najpríťažlivejšie.

Porucha pozornosti je kľúčovým symptómom ADHD

a rozdeľuje sa na 2 formy:

1. forma: Precitlivenosť na podnety

– dieťa je precitlivené na podnety, je neschopné oddeliť sa od rušivých vplyvov okolia, nie je schopné utlmiť vedľajšie vplyvy, nie je schopné výberovo zamerať pozornosť na podstatné podnety.

2. forma: Neschopnosť udržať pozornosť

– dieťa je neschopné zamerať a udržať pozornosť, sústrediť sa.

Rozlišujeme 3 základné symptómy

v súvislosti s charakteristickými prejavmi v správaní sa detí s ADHD:

Poruchy pozornosti:

dieťa nie je schopné sa sústrediť, dokončiť úlohu, koncentrovať svoju pozornosť. Nechá sa dieťa ľahko vyrušiť zo sústredenia? Robí dieťaťu problém udržať pozornosť? Prechádza od jednej nedokončenej činnosti k druhej? Robí mu problémy počúvať? Zdá sa, že Vás občas nepočuje? Stráca často veci?

Impulzivita:

neschopnosť dieťaťa kontrolovať a tlmiť svoje prejavy. Hovorí hneď, čo si myslí a cíti? Nedokáže stáť v rade? Nedokáže sa hrať potichu? Prerušuje Vás a skáče často do reči? Hrá, alebo robí niečo nebezpečné?

Hyperaktivita:

je často nepokojné a nervózne? Nedokáže v pokoji posedieť alebo postáť na jednom mieste? Veľa rozpráva?

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Dieťa, ktoré sa prejavuje hyperaktívne (ADHD) je pre svoje okolie náročné. Pre úspešné zvládnutie hyperktivity a pre čo najplnohodnotnejší život...