Klasifikácia praktík používaných pri normálnom pôrode

Klasifikácia praktík pri starostlivosti pri pôrode podľa WHO – zhrnutie preložené z „Popôrodná starostlivosť o matku a novorodenca: praktická príručka“.

vybraté z dokumentu WHO

„Starostlivosť v priebehu normálneho pôrodu: praktická príručka“

Preložila M. Sivá

Normálny pôrod definujeme ako: spontánne vyvolaný, s nízkym rizikom na začiatku pôrodu, ktoré sa nemení v priebehu celej I. i II. doby pôrodnej. Dieťa sa narodí spontánne v pozícii hlavou dopredu, v období medzi ukončeným 37. a 42. týždňom tehotenstva. Po pôrode sú matka i dieťa v dobrom stave.

Pri normálnom pôrode by pre intervenciu do prirodzeného priebehu mal existovať opodstatnený dôvod.

Uvádzame klasifikáciu postupov, ktoré sa bežne využívajú pri vedení normálneho pôrodu, ktorú vypracovala technická pracovná skupina WHO. Doporučenia vzťahujúce sa k normálnemu pôrodu sú rozdelené do štyroch kategórií (A, B, C, D), v závislosti od ich užitočnosti, účinnosti a škodlivosti.

Argumentácia pre takéto rozdelenie je uvedená v úplnom znení správy, ktorú nájdete aj na www.duly.sk.

V zátvorkách pri jednotlivých praktikách sú čísla príslušných kapitol správy. Odporúčania pre normálny pôrod sú výsledkom úvah a diskusií pracovnej skupiny a zakladajú na najvierohodnejších dôkazoch dostupných v dnešnej dobe.

KATEGÓRIA A:

Praktiky, ktoré sú jednoznačne prospešné a mali by byť podporované

 1. Osobný plán („Pôrodný plán“), ktorý stanoví, kde sa pôrod uskutoční a kto ho povedie, a ktorý je vypracovaný v spolupráci s budúcou matkou v priebehu tehotenstva a je oznámený jej manželovi/partnerovi prípadne i jej rodine (1.3).
 2. Vyhodnotenie stupňa rizikovosti tehotenstva počas prenatálnej starostlivosti, prehodnotené počas každého kontaktu so zdravotníckym systémom a v dobe prvého kontaktu s poskytovateľom starostlivosti pri pôrode (1.3).
 3. Sledovanie telesného a psychického stavu ženy počas všetkých pôrodných dôb (2.1).
 4. Poskytnutie tekutín (orálne) počas pôrodu (2.3).
 5. Rešpektovanie výberu miesta pôrodu, ktoré žena uskutočnila po náležitom poučení (2.4).
 6. Poskytovanie starostlivosti pri pôrode na najperiférnejšej úrovni, na ktorej je pôrod uskutočniteľný a bezpečný a kde sa žena cíti iste a bezpečne (2.4, 2.5).
 7. Rešpektovanie práva ženy na súkromie v mieste pôrodu (2.5).
 8. Empatická podpora od poskytovateľov starostlivosti počas pôrodu (2.5).
 9. Rešpektovanie ženinho výberu spoločníkov pri pôrode a narodení dieťaťa (2.5).
 10. Poskytovanie ženám informácií a vysvetlení v takom množstve a rozsahu, o aké žiadajú (2.5).
 11. Neinvazívne, nefarmakologické postupy miernenia pôrodných bolestí, ako napríklad masáže a relaxačné techniky (2.6).
 12. Monitorovanie plodu prostredníctvom periodickej auskultácie (vyšetrenie posluchom) (2.7).
 13. Použitie materiálov pre jednorázovú spotrebu a náležitá dekontaminácia nástrojov pre opakované použitie počas celého pôrodu (2.8).
 14. Použitie rukavíc pri vaginálnom vyšetrení, počas pôrodu dieťaťa a pri manipulácii s placentou (2.8).
 15. Voľnosť pri výbere polohy a pohybu počas pôrodu (3.2).
 16. Podpora iných polôh než v ľahu na chrbte (3.2, 4.6).
 17. Pozorné sledovanie vývoja pôrodu, napríklad pomocou partografu WHO (3.4).
 18. Profylaktická (preventívna) aplikácia uterotonik (liekov podporujúcich sťahy maternice) v III. dobe pôrodnej u žien s rizikom popôrodného krvácania a u žien, ktoré sú ohrozené i malou stratou krvi (5.2, 5.4).
 19. Sterilita pri prestrihovaní pupočnej šnúry (5.6).
 20. Prevencia hypotermie (podchladenia) u novorodenca (5.6).
 21. Včasný telesný kontakt medzi matkou a dieťaťom a podpora zahájenia dojčenia v prvej hodine po pôrode v súlade s pokynmi WHO o dojčení (5.6).
 22. Rutinné vyšetrenie placenty a vaku blán (5.7).

KATEGÓRIA B:

Praktiky, ktoré sú jednoznačne škodlivé alebo neefektívne a mali by byť eliminované

 1. Rutinné podávanie klystíru (2.2).
 2. Rutinné oholenie pubického ochlpenia (2.2).
 3. Rutinné intravenózne (vnútrožilové) infúzie počas I. doby pôrodnej (2.3).
 4. Rutinné profylaktické (preventívne) zavedenie intravenóznej kanyly (2.3).
 5. Rutinne nariadená poloha v ľahu na chrbte počas pôrodu (3.2, 4.6).
 6. Vyšetrenie per rectum (cez konečník) (3.3).
 7. Použitie röntgenovej pelvimetrie (meranie veľkosti panvy röntgenom) (3.4).
 8. Aplikácia uterotonik v ktorejkoľvek dobe pred vypudením plodu takým spôsobom, že ich účinok nemôže byť kontrolovaný (3.5).
 9. Rutinné využitie polohy na pôrodnom lôžku s alebo bez podpier počas pôrodu (4.6).
 10. Zamerané úsilie na tlačenie so zadržaným dychom (Valsalvov manéver) počas II. doby pôrodnej (4.4).
 11. Masáž a rozťahovanie perinea (hrádzy) v II. dobe pôrodnej (4.7).
 12. Aplikácia orálnych tabliet ergometrinu v III. dobe pôrodnej ako prevencia alebo kontrola krvácania (5.2, 5.4).
 13. Rutinná aplikácia ergometrinu parenterálne (do žily alebo svalu) v III. dobe pôrodnej (5.2).
 14. Rutinný výplach dutiny maternice po pôrode (5.7).
 15. Rutinné vyšetrenie (manuálna kontrola) maternice po pôrode (5.7).

KATEGÓRIA C:

Praktiky, ktoré nie je možné jednoznačne doporučiť, pretože neexistuje dostatok dôkazov o ich prospešnosti a mali by byť aplikované len po zrelej úvahe až do doby, kým ich ďalší výskum neobjasní

 1. Nefarmakologické metódy miernenia bolesti, ako napríklad použitie byliniek, ponorenie do vody alebo nervová stimulácia (2.6).
 2. Rutinné prevedenie včasnej amniotomie (pretrhnutie vaku blán) v I. dobe pôrodnej (3.5).
 3. Tlak na fundus (horný pól maternice) počas pôrodu (4.4).
 4. Zásahy na ochranu perinea a vedenie hlavy novorodenca v okamžiku narodenia (4.7).
 5. Aktívna manipulácia s novorodencom v okamžiku narodenia (4.7).
 6. Rutinná aplikácia oxytocínu, kontrolovaný ťah za pupočnú šnúru alebo kombinácia týchto postupov počas III. doby pôrodnej (5.2, 5.3, 5.4).
 7. Včasné podviazanie pupočnej šnúry (5.5).
 8. Stimulácia bradaviek na zvýšenie intenzity sťahov maternice počas III. doby pôrodnej (5.6).

KATEGÓRIA D:

Praktiky, ktoré sa často používajú nevhodne

 1. Obmedzenie príjmu potravy a tekutín počas pôrodu (2.3).
 2. Zmierňovanie bolesti liekmi pre celkovú aplikáciu (2.6).
 3. Zmierňovanie bolesti epidurálnou analgéziou (2.6).
 4. Elektronické sledovanie plodu (2.7).
 5. Použitie rúšok a sterilných odevov pri starostlivosti počas pôrodu (2.8).
 6. Opakované alebo časté vaginálne vyšetrenia, najmä ak je uskutočňované viac než jedným poskytovateľom starostlivosti (3.3).
 7. Urýchlenie pôrodu oxytocínom (3.5).
 8. Rutinný prevoz rodičky do inej miestnosti na začiatku II. doby pôrodnej (4.2).
 9. Cievkovanie močového mechúra (4.3).
 10. Povzbudzovanie ženy, aby tlačila už od okamžiku, kedy je diagnostikovaná úplná alebo takmer úplná dilatácia (otvorenie) hrdla maternice, skôr než žena sama pocíti potrebu tlačiť (4.3).
 11. Rigidná snaha o dodržanie stanoveného trvania II. doby pôrodnej, napríklad 1 hodiny, v prípade, že stav matky i plodu je dobrý a pôrod pokračuje (4.5).
 12. Operatívny pôrod (4.5).
 13. Liberálne alebo rutinné používanie epiziotómie (nástrih hrádze) (4.7).
 14. Manuálna kontrola maternice po pôrode (5.7).

Zdroj: WHO

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Občas nás oslovia, aby sme prišli povedať nejaké skúsenosti z praxe alebo aby sme sa vyjadrili k nejakej téme. Ak...

Pôrod sa blíži a rozmýšľate, čo si zabaliť do tašky do pôrodnice? Ako mať v pôrodnici všetko dôležité a nepresťahovať...

Chystáte sa na pôrod na Kramároch? Prečítajte si, čo by ste si do pôrodnice Kamáre mali zabaliť pre seba i...