Leporelo – Cesta hrdinu – arte&dramaterapeutický workshop

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na Cesta hrdinu – arte&dramaterapeutický workshop s Beate Albrich a Viktorom Dočkalom.

Leporelo – Cesta hrdinu – arte&dramaterapeutický workshop s B. Albrich a V. Dočkalom

Čo môžete očakávať?

Každý hrdina má svoju cestu, svoj príbeh, kapitolu, knihu. Každý z nás je hrdina svojho príbehu. Vydáme sa na cestu skrz maľbu, koláže, role, situácie či rozprávanie. Pokúsime sa uchopiť seba samého v kontexte našich príbehov a získať citlivosť k príbehom iných. Seminár bude prevažne praktický, tvorivý.

Lektori: Dipl. KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal

Beate je arteterapeutka, senior-lektorka psychoterapie, supervízorka EAS.

Viktor je dramaterapeut, má skúsenosti s prácou s ľudmi so psychoatrickými diagnózami.

„Skôr ako lektorka sa vnímam ako koordinátorka a facilitátorka procesu, nie ako človek, ktorý vie viac. Moja ambícia je iniciovať a spoločne sa učiť.“

Pre koho je cyklus určený?

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí sú motivovaní vstúpiť do kreatívneho procesu a zdieľať svoje skúsenosti s ním. Je určený laickú verejnosť i pre pomáhajúce profesie: psychológov/ičky, liečebných a špeciálnych pedagógov/ičky, psychiatrov/ičky, sociálnych pracovníkov/ičky.

Workshop je určený psychicky stabilným, neslúži ako terapia.

Časová organizácia:

začiatok v piatok o 15:00, koniec nedeľa cca o 12:30 (18 hodín)

Termín:

pripravujeme v roku 2016

Prihlásenie:

Prihlášky posielajte na mail kopcikova@ dietaaja.sk. Do kurzu bude prijatých maximálne 16 účastníkov/čiek, workshop sa otvorí, ak sa záväzne prihlási 15 osôb. Pri prihlásení uveďte prosím vaše fakturačné údaje, a to buď vaše celé meno, titul a adresu alebo názov organizácie, adresu, IČO, DIČ.

Kurz bude prebiehať v Centre pre rodinu Kvapka, Bratislava – Dúbravka.

Cena:

150 € (pri objednaní a úhrade dvoch workshopov súčasne, Maska a Leporelo, je cena za oba workshopy 235 €)
Zahŕňa: lektorné (2 lektori), základný materiál (dostačujúci na prácu), prenájom miestnosti, organizáciu a asistenciu. V cene nie je zahrnutá strava, cestovné a nocľah, vlastný výtvarný materiál.

Akreditácia:

Workshop je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov  – 18 kreditov (na požiadanie môžeme vystaviť kredity).

Prihlásenie:

Môžte sa prihlásiť na info@dietaaja.sk

Kto je Dipl. K.T. Beate Albrich

Štúdium: dejiny umenia a divadelná veda (Nemecko), absolventka the Art Therapy College (Nürtingen).
Psychoterapeutka so zameraním na človeka (PCA garantované University of Georgia, USA), výcvik s Arno Sternem (Clolieu), akreditovaná školiteľka psychosociálnej rehabilitácie (Storm Holland) a akreditovaná supervízorka (EAS) a senior-lektorka psychoterapie a arteterapie.
Zakladateľka ateliéru EXTRAART Fokus Praha, špecializovaného na expresívne terapie na poli duševného zdravia. Spoluzakladateľka cirkusu Bombastico – projektu Focusu. Garantka prvého medzinárodného vzdelávania v dramaterapii v ČR:
Je členkou českej asociácie arteterapuetov (ČAA), Európskej asociácie supervízorov (EASC) a Etickej komisie supervízorov (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) a Asociácie dramaterapeutov Českej republiky (ADCR).
Špecializuje sa na oblasť duševného zdravia a komunitnej starostlivoosti, individuálnu a skupinovú psychoterapiu a arteterapiu, individuálnu a teamovú supervíziu, výcviky v psychoterapii a arteterapii. Je autorkou mnohých článkov o arteterapii.

Kto je MgA. Viktor Dočkal

Je jedným  zo zakladateľov Asociace Dramaterapeutů ČR. Je tiež členom výboru Európskej federácie dramaterapeutov. Vyštudoval odbor ergoterapia a na PdF UP špecializačné štúdium dramaterapie. Absolvoval dlhodobý výcvik v dramaterapií – PhD. Fay Prendergast, Dr. Sue Jennings, Dipl.KT. Beate Albrich.

Od roku 2004 pôsobí v Ateliéri Extraart, Fokus Praha, v rokoch 2008 – 2010 bol jeho vedúcim. Dlhodobo pracuje s ľuďmi s psychiatrickými diagnózami. Aktuálne má   súkromnú dramaterapeutickú prax.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...