Liečba hyperaktivity

Dieťa, ktoré sa prejavuje hyperaktívne (ADHD) je pre svoje okolie náročné. Pre úspešné zvládnutie hyperktivity a pre čo najplnohodnotnejší život dieťaťa je nevyhnutná liečba a súčinnosť odborníkov (psychiater – psychológ/psychoterapeut – špeciálny pedagóg, pedagógovia v škole).

Dieťa, ktoré sa prejavuje hyperaktívne (ADHD) je pre svoje okolie náročné. Avšak aj samotné deti často chcú inak fungovať a zároveň je to pre nich obtiažne. Vyžaduje to značnú dávku snahy a trpezlivosti. A keď aj chcú, dlho nevydržia, mozgová aktivita jednoducho nepustí.  Pokiaľ rodič zachytí túto snahu dieťaťa, je ideálne ho oceniť.

Pre úspešné zvládnutie hyperktivity a pre čo najplnohodnotnejší život dieťaťa je nevyhnutná liečba a súčinnosť odborníkov (psychiater – psychológ/psychoterapeut – špeciálny pedagóg, pedagógovia v škole). Na pomoc pri riešení problémov s hyperaktivitou sú nevyhnutné viaceré zdroje:

Liečba hyperaktivity

Farmakologická liečba

– výsostne patrí do rúk detského psychiatra. Ten dieťa vyšetrí a môže odporučiť najvhodnejšiu farmakologickú liečbu. Mýtom je, že dieťaťu sú nasadené lieky na utlmenie. Nie, nie je účelom utlmenie dieťaťa, ale skôr ovplyvnenie mozgu dieťaťa tak, aby sa dokázalo sústrediť a ovplyvňovať svoje správanie.

Odporúča sa, aby farmakologická liečba bola doplnená o psychoterapeutickú.

Psychoterapeutická liečba

– klientom je dieťa. Psychoterapeut pracuje s dieťaťom, pričom okrem rozhovoru a hry využíva k tomu rôzne výtvarné techniky, pracovné listy, techniky relaxácie a pod. Psychoterapeuti sú zameraní podľa smerov, ktoré vyštudovali.

Poradenstvo

– klientom je rodič/zákonný zástupca dieťaťa. Odborník tu spolu s rodičom prediskutováva problematické okruhy správania, spoločne hľadajú najvhodnejšie stratégie na elimináciu problémového správania, rozoberajú možnosti ako reagovať na emócie, ktoré často prebiehajú v rýchlom slede, pátrajú po možnostiach ocenenia. Odborník sa tiež snaží hovoriť o dôležitosti režimu v živote dieťaťa, o pozitívnom nastavení a možnostiach, aby dieťa prežívalo plnohodnotný život.

Tréning rodičovských zručností

Tréningy zručností sú určené pre rodičov, ktorí chcú vylepšiť svoje rodičovské zručnosti. Dieťa s ADHD je náročné, rodič musí často denne riešiť najrozmanitejšie situácie. Na tréningoch sa rodičia učia reagovať na emócie, zadávať hranice, oceňovať.

Dlhoročne sa vedú diskusie o vplyve stravy , či doplnkoch výživy pri riešení problémov s hyperaktivitou.

Jana Lednická

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Pri hyperaktivite (ADHD) je mozog z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu. Chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré...