Naša história


V neziskovom sektore pôsobíme od roku 2001. Vtedy sme založili Občianske združenie Kvapka. Našim cieľom bolo rozšíriť ponuku aktivít štátnej organizácie, v ktorej sme pracovali. Chceli sme pracovať možno trochu inak, než umožňovala štátna „firma“, preto sme sa rozhodli pre túto cestu.

Boli sme malé združenie, pôsobili sme regionálne. Získavali sme cenné skúsenosti pri žiadaní o rôzne granty, pri príprave aj realizácii zaujímavých projektov. V podstate v tom pokračujeme dodnes, len nás okolnosti a u nás platné zákony primäli k uskutočneniu niekoľkých zmien. Tou najväčšou bolo zriadenie Ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie – Centrum pre rodinu Kvapka, n.o. 

V našej práci sme sa vždy venovali skupinám „na okraji“. Dlhodobo sme pracovali s problémovými deťmi v školskom prostredí, s ich rodičmi a učiteľmi. Postupne sme začali pripravovať ucelené programy pre nastávajúcich rodičov a začali sme sa venovať podpore rodiny ako takej, od jej vzniku, cez rôzne životné udalosti a obdobia, ktorými rodina prirodzene (aj neprirodzene) prechádza.

Spolupracovali sme a aj spolupracujeme s inými podobnými organizáciami (Slovenské duly, Prima OZ, Voices), pripravujeme vzdelávacie i tréningové programy. S „našimi“ témami sme sa snažili priblížiť aj študentom VŠ, ktorí sa pripravujú na prácu s deťmi a rodinami. Pre nich sme pripravili akreditované vzdelávanie.

Pre verejnosť, laickú i odbornú, už po viacero rokov pozývame na Slovensko zaujímavých odborníkov zo zahraničia, najmä zo susedného Česka. Jednak chceme rozšíriť priestor na diskusiu medzi verejnosťou, zároveň však vnímame potrebu rozširovania vedomostí a kompetencií odborníkov – a preto organizujeme aj výcviky a vzdelávacie podujatia pod akreditáciou Slovenskej komory psychológov.

A samozrejme – venujeme sa individuálnemu poradenstvu a psychoterapii detí a dospelých. V posledných rokoch sa na nás čoraz častejšie obracajú ľudia, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách (osobné problémy, depresie, rozvod, závislosti, emocionálne problémy u svojich detí ..).  Toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zriadiť ambulanciu klinickej psychológie.

Veľmi si ceníme, že okrem pracovných väzieb v našom tíme máme medzi sebou aj väzby priateľské. Navzájom sa poznáme veľa rokov, v podstate polovicu našich životov:) A veríme, že aj táto skutočnosť dáva dobrý základ kvalite našej práce a našich aktivít.

Ak vás zaujímajú naše predošlé projekty, môžete si o nich prečítať.