Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


  ánonie


  Základy skupinovej práce s deťmi a mládežouPsychologické aspekty perinatálnej starostlivostiPráca s klientmi so psychotickou skúsenosťouVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaAktivity s detským klientom v rámci individuálnej prácePoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s deťmi a mládežouPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiARTE - Líná hlína (len pre absolventky ARTE I a II)Poruchy autistického spektra

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  25. 10. 2023 - online

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  15. 12. 2023

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  25. - 26. 1. 2024 - prezenčne

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  10. 11. 2023 - prezenčne

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  23. 11. 2023 prezenčne

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  26. - 27. 10. 2023, ONLINE

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, v prípade záujmu nás kontaktujte

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  20. - 22.9.2024, len pre absolventky komplexného vzdelávania s B. Albrich Arte I a II

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  9. - 10. 9. 2024 - online

  Kontaktné údaje

  Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0").

  Ak za vás bude poplatok hradiť zamestnávateľ (napr. CPPPaP, CDR, firma, nemocnica ....), overte si prosím vopred postup, ktorý vyžaduje (napr. vypísanie objednávky vopred ...). Predídeme tak násobeniu našej práce opravovaním faktúr, vypisovaním si ujasňujúcich mailov). Všetky špecifické požiadavky vpíšte prosím do poznámky nižšie v tomto formulári.
  Ak sa hlásite z jedného pracoviska viacerí, a to aj na rôzne vzdelávacie aktivity a bude za vás poplatok hradiť zamestnávateľ, uveďte to tiež prosím do poznámky - vystavíme vám jednu faktúru pre všetkých účastníkov.
  Ak sa prihlásite ako súkromná osoba, zašleme vám faktúru na vami uvedené údaje. Ak ich následne budete chcieť meniť na údaje firemné (alebo vice versa), faktúru musíme prerobiť. Táto zmena údajov bude spoplatnená sumou 3€.
  Splatnosť faktúry je 7 dní. Vaša účasť na vzdelávaní je istá až po uhradení poplatku.
  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A DODRŽIAVANIE TOHTO POSTUPU.

  Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

  Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.