Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity


  ánonie


  Základy skupinovej práce s deťmi a mládežouKrízová intervencia pre pomáhajúce profesie II.Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťouVzťahová väzba - teória a praxFamilienbrett – rodinná doskaDomáce násilie - podstata a prevenciaPoruchy príjmu potravy u detíAko sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieťVyužitie projektívnych metód u detí a mladistvýchMotivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmiPaliatívna starostlivosťPodpora psychickej odolnosti detí a dospelýchIntenzívny kurz práce s terapeutickými kartamiPrenos a protiprenosPoruchy autistického spektra

  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  29. 11. 2021 - ako náhradník31. 1. 2022
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  nepripravujeme
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  10. 11. 2021 - online - ako náhradník12. 1. 2022 - online
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  28.-29. 10. 2021 - online - AKO NáHRADNÍK/ČKA13.- 14. 1. 2022 - online
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  3. 12. 2021 - len plne očkovaní/né
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  akt. nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nepripravujeme
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemá termín, cca 2022
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  nemá termín
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  december 21/január 22
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  aktuálne nemáme termín, cca 2020
  Zvoľte termín vybraného kurzu:
  17. - 18. 2. 2022 - online


  Kontaktné údaje


  Fakturačné údaje (ak sa prihlasujete ako súkromná osoba, potom prosím ako názov firmy uveďte svoje meno a priezvisko a do kolónky IČO a DIČ vpíšte "0")


  Vyhlasujem, že som si prečítal/a, porozumel/a a prijal/a:

  Súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách Centra pre rodinu Kvapka.