Supervízne stretnutia pre rodičov vo filiálnej terapii

Ste účastníčkou/účastníkom  Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Alebo naopak zvažujete svoju účasť na Kurze filiálnej terapie a chcete si zažiť podobný spôsob práce?

Supervízne stretnutia pre rodičov – absolventov alebo záujemcov o filiálnu terapiu

Zaujímate sa o otázky výchovy? Ste účastníčkou/účastníkom Kurzu filiálnej terapie a máte chuť sa naďalej stretávať? Chcete zažiť, ako vyzerá stretnutie rodičov, ktorí rozmýšľajú o výchove svojich detí?

Čo môžete očakávať?

Supervízne stretnutie je priestorom úvah, myšlienok a diskusií na rôzne otázky z oblasti výchovy a rodičovstva. Koná sa v príslušný termín v čase od 17:45 do 19:45. Aktuálne sa realizujú cez aplikáciu ZOOM (je to interaktívny spôsob, účastníci sa navzájom vidia, počujú, môžu klásť otázky, je možné sledovať videá a prezentáciu).

15. 06. 2020  Supervízia situácií z bežného života

Budeme spolu hľadať riešenia niektorých Vašich situácií z bežného života, budeme sa snažiť poskytnúť Vám vhľad, pohľad z inej perspektívy, hľadať s Vami riešenia, poukazovať na prežívanie … Budeme spolu hľadať, čo potrebujete.

22. 06. 2020 Ako byť podporou pre seba a pre dieťa

Budeme diskutovať o otázkach: čo v tomto období prežívam? ako to súvisí s mojimi potrebami? ako to ovplyvňuje moje správanie? … Budeme spoločne zdieľať, čo nám pomáha, inšpirovať sa a posilňovať.

V príjemnej atmosfére budeme pracovať na vlastných zručnostiach, aby tak naše deti čo najviac cítili naše porozumenie. Vítame partnerov/partnerky našich účastníkov, i kohokoľvek, čo by mal chuť trošku nakuknúť do tajov filiálky 🙂

Stretnutia budú prebiehať v malej skupine (min. 4, max. 12 osôb).

Prihlásenie

Kto vás bude sprevádzať tréningom:

PaedDr. Jana Lednická

Sociálna pedagogička, psychoterapeutka, ktorej obľúbenou cieľovou skupinou sú deti a adolescenti.

K ich najčastejším problémom patria: vzťahové problémy (konflikty medzi deťmi a rodičmi, súrodencami, kamarátmi), rodinné problémy (v súvislosti s rozvodom, úmrtím v rodine,…), osobnostné („cítim sa smutný/á“,“som outsider“, „nechápu ma“,…).

Prácu s deťmi a adolescentmi taktne prepája so spoluprácou s ich rodičmi.

Mgr. Júlia Drobná

Liečebná pedagogička, psychoterapeutka, pracujúca prevažne s deťmi, adolescentmi, ich rodičmi a učiteľmi.

Má dlhoročné skúsenosti práce s deťmi (základná a stredná škola), rodičmi a učiteľmi individuálnou i skupinovou formou v CPPPaP. Realizovala tiež pobytové aktivity v oblasti vzdelávania dospelých a zážitkové aktivity pre rovesnícke skupiny. Paralelne terapeuticky pracovala s dospelou klientelou.

Pre koho je workshop určený?

Vítaní sú účastníci našich kurzov bez ohľadu na to, či realizujú alebo nerealizujú hrové polhodinky. Navštíviť nás môžu aj záujemcovia, ktorí sa rozhodujú o účasti na Kurze filiálnej terapie a takýmto spôsobom si môžu zažiť podobný spôsob práce.

Termín a miesto konania:

Cena: 20€/účastník

Kontakt pre prihlásenie:

Prihlásenie

Na základe predbežnej prihlášky vám pošleme podrobnejšie informácie a výzvu na úhradu poplatku za stretnutie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Janu Lednickú: 0902 /894146, filialka@dietaaja.sk.

Podmienky účasti na kurze

Do kurzu budú zaradené iba tie záujemkyne a záujemcovia, ktorí zaplatia v stanovenom termíne určenú platbu. Počet miest je obmedzený, dajte nám Váš záujem vedieť čo najskôr, aby sme vám vedeli rezervovať miesto.

Môže sa Vám ešte páčiť...