Obeť

Aký je najčastejší obraz obete šikanovania? Čo je pre obete šikany typické? Aký býva agresor? Prečo šikanuje?

...