Odmena

Prednáška pre rodičov. Budeme sa venovať téme: ako dať najavo dieťaťu porozumenie v náročnejších situáciách, ako a kedy zadávať hranicu,...