teenager

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Workshop pre rodičov detí, ktoré stoja na prahu voľby povolania a výberu strednej (ale aj vysokej) školy. Ako táto voľba...