Terapeutické prístupy

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Základným pilierom terapie zameranej na človeka je empatický rozhovor. Neponúkame „osvedčené“ rady a nevynášame „súdy“, ale snažíme sa podporovať klienta/klientku...

Pri práci gestalt terapeuta s klientom sa kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a na celkový proces, ktorým...