Terapia hrou

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii. Venovať sa budeme využitiu na človeka...

V psychoterapii s deťmi a dospievajúcimi pracuje terapeutka s dieťaťom – bez prítomnosti rodiča. Samotnej terapii predchádza rozhovor s rodičmi...