Mária Kopčíková

Psychologička, lektorka, laktačná poradkyňa
Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období krátko pred a po narodení dieťatka, príprava dieťaťa na školu, školské problémy menších detí.

Mgr. Mária Kopčíková (1974)

Som psychologička, lektorka, laktačná poradkyňa

Štúdium psychológie (FiF UK) som ukončila v roku 1998. Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (2001, Inštitút PCA – Ister). Od roku 2009 som zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a som tiež jej členkou.

Od toho istého roku pracujem v súkromnej praxi, ako členka tímu v Centre pre rodinu Kvapka.  V roku 2018 som ukončila špecializačné štúdium poradenskej psychológie na SZU v Bratislave, v roku 2016 vzdelávanie v Arteterapii (B. Albricht).

V roku 2003 som absolvovala Tréning trénerov (Transfer, s r.o.). V roku 2009 som absolvovala prípravu mediátora.

Získala som tiež certifikát ako laktačná poradkyňa (2007, Česká laktační liga).

V rokoch 2010 – 2018 som bola redaktorkou portálu www.rodinka.sk, s mojimi článkami ste sa mohli stretnúť aj na stránkach časopisu Mama a ja.

Od decembra 2019 som tiež súčasťou tímu Akademického centra výskumu autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty v Bratislave.

Poskytujem psychologické poradenstvo pre deti a ich rodičov. Pri práci sa stretávam s témami ako sú:

 • príprava na pôrod a rodičovstvo,
 • podpora rodičovských kompetencií v súvislosti s popôrodnou adaptáciou, dojčením a starostlivosťou o dieťa (náročná adaptácia dieťaťa, problémy so spánkom, náročné bábätká …),
 • výchovné a vývinové problémy u malých detí (0 – 7 rokov),
 • vývinová diagnostika u malých detí, diagnostika PAS
 • príprava dieťaťa na vstup do školy (školská zrelosť, domáca príprava s dieťatkom),
 • problémy v období krátko po zaškolení dieťaťa (problémy pri učení),
 • príprava na vstup dieťaťa do škôlky alebo iného zariadenia,
 • problémy s adaptáciou dieťaťa na škôlku, či školu.

Momentálne mám príjem nových klientov / klientiek pozastavený do augusta 2022, píšte mi prosím v prípade záujmu po 10. auguste 2022.

Kontakt

Mobil: 0903 769708

Mail: kopcikova@dietaaja.sk

Stručný životopis

V roku 1998 som ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v odbore psychológia.

V rokoch 1997 – 2009 som pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave III. Tu som sa venovala najmä práci s deťmi, s celými triednymi kolektívmi (k témam patrila prevencia soc.-pat. javov, rovesnícke skupiny, problémy v správaní a adaptácii na školu). Tiež som sa venovala pedagógom a rodičom detí. Súčasťou mojej práce bola i príprava a realizácia rôznych projektov.

V roku 2001 som ukončila základný psychoterapeutický výcvik v PCA. Tento prístup nedirektívnej práce sa snažím uplatňovať v práci s dospelými i detskými klientmi. Verím, že každý z nás má svoju cestu a niekedy potrebuje nájsť a posilniť zdroje pri jej hľadaní.

Vo svojej práci sa stretávam s nastávajúcimi rodičmi, ako aj s rodičmi, ktorým práve pribudlo do rodiny dieťatko. Niekedy toto obdobie môže byť plné zvratov a náročných chvíľ, preto sa spoločne snažíme hľadať tú najlepšiu cestu pre novú rodinu.

Venujem sa tiež malým deťom a deťom v predškolskom veku, ktoré sa pripravujú na svoju školskú dráhu a rodičom, ktorí chcú svoje deti na tento okamih čo najlepšie pripraviť. Ak sa po nástupe do školy objavia u detí nejaké problémy, rada ich pomôžem zmierniť.

Som vydatá, mám dve deti.

Vybrané krátkodobé kurzy/školenia:

 • Liečenie trpiaceho dieťaťa a nevyhnutné podmienky terapie hrou (G. Landreth, USA),
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I a II,
 • Vzťahová väzba – teória a prax,
 • Ako nevyhorieť pri pomáhaní,
 • Domáce násilie – jeho podstata a prevencia,
 • Rodina a rozvod (3 moduly),
 • Familienbrett – rodinná doska – workshop,
 • Oxytocin – biologický prúvodce mateřstvím (workshop, Brno)
 • Liečenie následkov interpersonálnej traumy & ťažkostí s attachmentom (Sue C. Bratton, USA),
 • Woodcock-Johnson International Edition II, BSID – Bayley Scale od Infant Development, ADOS-2 – Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition, školenie.

Môže sa Vám ešte páčiť...