Gabriela Lakoštíková

Psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka
Okruhy: psychoterapia pre dospelých, mladistvých i deti, diagnostika porúch autistického spektra, psychosomatické ťažkosti, konzultácie pre rodičov o výchove detí, ťažkosti s prežívaním (emočná nestabilnosť, úzkosť, depresia), práca s traumou.

Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD. (1983)

Som psychologička, gestalt psychoterapeutka, školiteľka

Štúdium psychológie som ukončila na Filozofickej fakulte TU v Trnave (2008) a postgraduálne štúdium v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2013).

Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Slovenskom inštitúte pre gestalt psychoterapiu — Dialóg (2013 – 2018). Od roku 2013 som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Aktuálne som študentkou Českého inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR (2022).

Najčastejšie okruhy, ktorým sa v rámci mojej práce venujem:  
 • psychoterapia pre dospelých, mladistvých i deti
 • diagnostika porúch autistického spektra
 • podpora rodičovských zručností (adaptácia na novú životnú rolu, prijatie dieťaťa s výchovno – vzdelávacími ťažkosťami/inak obdarené deti)
 • osobnostný rast
 • ťažkosti s prežívaním (úzkosti, depresie, osamelosť, emočná nestabilnosť)
 • výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie, emočné a vzťahové problémy (rodina-škola-rovesníci)
 • práca s traumatizovaným klientom, zotavenie z problémov vyvolaných traumatickými udalosťami a z nich vyplývajúcich ťažkostí
 • psychosomatické ťažkosti

Kontakt

Mobil: 0904 995 381

Mail: lakostikova.psycholog@gmail.com

Stručný životopis

V roku 2008 som ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Ešte počas vysokoškolského štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka vo vylúčenej komunite s deťmi a ich rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť rokov dobrovoľníckej práce ma inšpirovalo k postgraduálnemu doktorandskému štúdiu špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2008-2013). Súčasťou štúdia bola i niekoľko mesačná Erazmus stáž v Detskom centre Paprsek u Dr. Jaroslava Šturmu (ČR).

V rokoch  2010 – 2015 som bola súčasťou tímu OZ Ulita (Kopčany, Bratislava).  V tomto období som pôsobila aj ako učiteľka a terapeutka detí s poruchou autistického spektra na rôznych materských školách v Bratislave (2012-2014). Ako vedecko – výskumná pracovníčka na Katedre liečebnej pedagogiky PF UK (2014) som sa okrem publikačnej činnosti venovala aj prípravy budúcich liečebných pedagógov.

Po začatí psychoterapeutického výcviku som začala pracovať ako psychológ a terapeut pod supervízou v OZ Nepokojné deti.  Od roku 2014 som bola súčasťou odborného tímu Akademického centra výskumu autizmu (ACVA) na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ako vedecko – výskumná pracovníčka, diagnostička a školiteľka metódy ADOS-2.

Som vydatá, mám dve deti.

Vybrané krátkodobé kurzy/školenia:

 • ADOS –2 tréning školiteľov Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition pod vedením M. Murin (VB)
 • ADOS – 2 Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition pod vedením M. Murin(VB); Psychoedukačný profil (PEP-R/PEP-3)
 • Základný kurz v Rorschachovej metóde; Test kresby postavy, Scénotest v diagnostike, poradenstve a terapii; Woodcock-Johnson International Edition II; Taylor-Johnson Temperament Analysis® (Altőtting, Nemecko)
 • Feuerstein Intrumental Enrichment – FIE Basic, Feuerstein Intrumental Enrichment – FIE I
 • KUPOZ – Program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
 • Supervízia a nácvik psychoterapeutických techník pod vedením J. Levin (USA)
 • Výcvik v metóde EMDR pod vedením I.Fernandes (Taliansko)
 • Emotion Focused Skills Training (EFST) for Parents pod vedením J. Dolhanty (Kanada)
 • Kurz Krízovej intervencie, ASSYST, EmotionAid
 • Teória a zážitok terapie v Inštitúte Virginie Satirovej; Kurz Rodinná terapia pod vedením L. Jackson (USA)
 • Rešpektovať a byť rešpektovaný
 • Autogénny tréning a iné.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Psychologička, lektorka Okruhy: výchovné problémy u malých detí (0 – 7 rokov), poradenstvo pre rodičov v období prvého roka života...

Poradenská psychologička, psychoterapeutka, lektorka Okruhy: psychoterapia detí a dospievajúcich, výchovné poradenstvo a konzultácie pre rodičov, psychosomatické ťažkosti u detí, sebapoškodzovanie,...

Klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka, dula Okruhy: psychoterapia dospelých, príprava na pôrod a rodičovstvo, psychické komplikácie v súvislosti s reprodukčným zdravím...