Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na seminár  Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo  Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie

Seminár bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu.

Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Čo môžete očakávať?

12 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania, s praktickými príkladmi.

Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až  po psychotickú.   Zdôrazníme aj aspekt  genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)

Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.

Pre koho je workshop určený?

Workshop je určený pre psychológov/čky, psychoterapeutov/ky, psychiatrov/čky, ktorí sa v svojej práci venujú deťom, rodine, dospelým.  Maximálny počet účastníkov je 16. 

Termín a miesto konania:

Termín:  26. – 27. 10. 2023, môžete sa prihlásiť.

1. deň: 26. 10. 2023: 9:00 – 18:00

2. deň: 27. 10. 2023:  9:00 – 13:30

Vzdelávanie bude ONLINE, cez app ZOOM.

Cena: 133€ 

Tento poplatok je nevratný. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť osobne, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Poplatok zahŕňa personálne náklady, pracovný materiál, technické zabezpečenie, organizačné zabezpečenie.

Akreditácia:

Stretnutie je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 12 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (10eur).

Čítajte pozorne prosím:

Pre prihlásenie na workshop kliknite prosím SEM. V prípade, že pracujete mimo zdravotníctva, teda v rezorte školstva, práce a sociálnych vecí a je pre vás dôležitá informácia o uznávaní kreditov SKP, overte si ich uznanie u zamestnávateľa ešte pred odoslaním prihlášky.  Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie

Na základe prihlášky vám zašleme faktúru na úhradu poplatku za workshop.

Kontakt:

V prípade ďalších otázok kontaktujte Máriu Kopčíkovú:  0903/ 76 97 08

Kto je Lýgia Bátovská:

Lýgia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi. Pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi.
Je certifikovanou psychoterapeutkou v PCA – Na človeka zameranom prístupe, docentkou v KIP – katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Vedie i výcvikové skupiny v KIP, PCA a v Pre-terapii.

Podmienky účasti na workshope:

Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku. Nie je povinnosťou organizátora hľadať za účastníka náhradu, ak sa tento/tá nemôže zúčastniť osobne na vzdelávaní. 

V prípade zmeny termínu konania, z dôvodu „vis maior“, si účastník môže požiadať o vrátenie vložného – ak mu nebude vyhovovať novostanovený termín. V tomto prípade bude účtovaný storno poplatok 10% zo sumy vložného. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho medzi priateľmi

Podobné články

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce. Deti...

Centrum pre rodinu Kvapka a PCA Inštitút Ister Vás pozývajú na online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou –...

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou, ktorý je zameraný najmä na...